Raunas draudze

Raunas draudze
Adrese: Lūgšanu nams, Jaunatnes iela 10, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Melkers Ronalds, Lic.theol. (Prāvests; +371 29373768)

Dievkalpojumu laiki:

Sestd. pl. 10.