Ropažu Svētā Gara draudze

Ropažu Svētā Gara draudze
Adrese:
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Lācis Modris, Dr.theol. (Prāvests; +371 26547971)
Kamola Pāvils (Vikārs; +371 27464820)

Dievkalpojumu laiki:

Svētā Mise katru mēnesi Ropažu pansionātā: kontaktēties ar prāvestu.