Rubeņu Svētā Pētera un Pāvila draudze

Rubeņu Svētā Pētera un Pāvila draudze
Adrese: Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV- 5229
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Zaksis Edvards (Prāvests; +371 26110935)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 12.
Draudzes svētku d.: sv. Jura d. (svētd. pēc 23.04.), J. Marijas Kristīgās palīdzības d. (svētd. pēc 25.05.), sv. Pētera un Pāvila d. (40st.), Porciunkula atl. svētdienā, sv. Miķeļa d. (svētd. pēc 29.09.).