Rugāju Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds draudze

Rugāju Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds draudze
Adrese: Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Misjūns Oļģerts (prāvests; +371 26663811)

Dievkalpojumu laiki:

I un III mēn. svētd. pl. 14.