Rušonas Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze

Rušonas Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze
Adrese: Rušona, Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Abrickis Daumants Lic.theol. (Prāvests; +371 26310874)
Zarāns Juris, Dr. Iur. Can. (; +371 28616526)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. I un III svētd. pl.11