Ruskulovas Lurdas Dievmātes draudze

Ruskulovas Lurdas Dievmātes draudze
Adrese: Kūkovas ciems, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740
Mājaslapa: http://bazneica.lv/

Draudzē kalpo:
Klimons Ringolds (Prāvests; +371 29243655)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. IV svētd. pl. 14.
Draudzes svētku d.: Sv. Pētera un Pāvila sv., Lurdas Dievmātes sv., Franciska Ksavera sv.