Tukuma Svētā Stefana draudze

Tukuma Svētā Stefana draudze
Adrese: Harmonijas iela 1a, Tukums, LV- 3101
Mājaslapa: www.tukumadraudze.wordpress.com

Draudzē kalpo:
Vizbelis Arnis (Prāvests; +371 26466355)

Dievkalpojumu laiki:

svētd. pl. 11; sestd./ svētku d. pl. 18.
Draudzes svētku d.: sv. Stefana d. (26.12.), Sv. Gara nosūtīšanas sv. (40st.).