Sventes Vissvētās Trīsvienības draudze

Sventes Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Svente, Sventes pag., Daugvapils nov., LV- 5473
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Šakals Rolands (prāvests; +371 29683961)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. 13 (PL).
Draudzes svētku d.: sv. Jura d., Vissv. Trīsvienības sv., sv. Ercenģeļa Miķeļa d.