Sventes Vissvētās Trīsvienības draudze

Sventes Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Svente, Sventes pag., Daugvapils nov., LV- 5473
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Vlasovs Maksims (Prāvests; 29196415)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. 11 (PL), darba d. un sestd. pl. 8.
Draudzes svētku d.: sv. Jura d., Vissv. Trīsvienības sv., sv. Ercenģeļa Miķeļa d.