Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds draudze

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds draudze
Adrese: Baznīcas iela 56, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583
Mājaslapa: https://sites.google.com/site/jezussirdsdraudzevilaka/

Draudzē kalpo:
Skutels Guntars (Prāvests; +371 29522542)
Voverovs Jānis (Vikārs; +371 26578624)

Dievkalpojumu laiki:

svētd. pl. 11; darbd. pl. 8, izņemot piektd. un otrd. – pl.18.