Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze

Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze
Adrese: Kultūras lauk. 6, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650
Mājaslapa: http://www.mariani.lv/

Draudzē kalpo:
Medveckis Imants MIC, Lic.theol. (Vikārs; +371 28615775)
Stankēvičs Rinalds MIC (Prāvests; +371 26572230)
Vaikulis Romāns MIC Mgr.theol. (Vikārs; 0037128369661)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 9, 12; darbd. pl. 7.30, 16; mēn. 11. dat. pl. 12 (slimnieku svēt.); mēn. 13. dat. pl. 18 (Fatimas dievkalp.), adorāc. pl. 17.