Zasas draudze

Zasas draudze
Adrese: Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 (Dievkalpojumi notiek lut. bazn.)
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Siļčonoks Viktors (prāvests; +371 26386516)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša II svētdienā pl. 15.00.