Jēzus Ciešanu litānija

[Tā sevišķi noder visās smagās slimībās vai lielu ciešanu laikā: sērās, kara laikā, epidēmijās, dabas katastrofās u. tml. Tā var mums kalpot kā žēlastību un mierinājuma avots. Litānija nav domāta publiskiem dievkalpojumiem.]

Kungs, apžēlojies par mums!
Kristu, apžēlojies par mums!
Kungs, apžēlojies par mums!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …
 
Jēzu, godības Karali, kas iegāji Jeruzalemē, lai pabeigtu mūsu atpestīšanas darbu, …
Jēzu, ceļos noslīgušais sava Tēva priekšā Olīvdārzā un pasaules grēku saliektais, …
Jēzu, baiļu un skumju pārņemtais, līdz agonijai novestais, ar asinssviedriem pārklātais un visu atstātais, …
Jēzu, viena no Taviem tuvākajiem nodotais un zemiski pārdotais par naudu, …
Jēzu, sasietais un uz tiesu pie Annas un Kaifas vestais, …
Jēzu, pie Pilāta atvestais un kā bīstams dumpinieks apsūdzētais, …
Jēzu, pie Hēroda izsmieklam sārtā kalaļapmetnī ietērptais, …
Jēzu, ar svina pletnes cirtieniem cietsirdīgi sistais, …
Jēzu, ar ērkšķiem kronētais un purpura drānās tērptais, …
Jēzu, noziedzniekam pielīdzinātais, …
Jēzu, Pilāta gļēvulīgi notiesātais un ienaidnieku rokās nodotais, …
Jēzu, ciešanu izmocītais un uz Kalvāriju vestais, …
Jēzu, ļaužu priekšā izģērbtais, …
Jēzu, pie krusta pienaglotais, …
Jēzu, kas lūdzi apžēlot savus vajātājus un sodītājus, …
Jēzu, kas biji paklausīgs savam Tēvam līdz pat nāvei, …
Jēzu, kas Tēva rokās atdevi savu Garu, …
Jēzu, kas mūsu dēļ nomiri un ļāvi pārdurt savu Sirdi, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

LŪGSIMIES!
Jēzu, Tu mūsu dēļ nomiri uz krusta tādēļ, ka mūs mīli. Savu svēto ciešanu un nāves dēļ dāvā mums atpestīšanas žēlastību, kuru mēs no Tevis lūdzam. Āmen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti