Novenna pr. V. Litaunieka godam

Lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 7, 9-10; 13-14
“Tad es redzēju lielu pulku, ko neviens nevarēja saskatīt, no visām tautām, ciltīm, tautībām un valodām stāvam troņa un Jēra priekšā, apģērbtus baltās drānās un palmām rokās, kas sauca, skaļā balsī sacīdami: “Slava mūsu Dievam, kas sēd tronī, un Jēram!” Un viens no sentēviem jautādams sacīja man: “Kas ir tie, kas tērpti baltās drānās? Un no kurienes viņi nākuši?” Šie ir tie, kas nākuši no lielām ciešanām un savas drānas mazgājuši un tās balinajuši Jēra asinīs.”

Lūgsimies.
Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tu mums dāvā priesterus pēc Savas Sirds līdzības, darot tos spējīgus uz upurgatavu mīlestību pēc Jēzus Kristus, Labā Gana, parauga. Tādas mīlestības piepildīts, priesteris Vladislavs Litaunieks, līdzdalībnieks Kristus ciešanās, ar visu savu dzīvi liecināja par Kristus mīlestības spēku naida un melu vidū, un palikdams uzticīgs Dieva priesteris, izcieta lielas mokas un mira mocekļa nāvē, kļūdams komunistiskā režīma upuris.
Uzticam viņa lūgšanām mūsu dzimteni un Latvijas Baznīcu. Lai priestera Vladislava Litaunieka dzīves liecība un moceklība nes bagātīgus augļus, dāvājot Latvijai garīgu atdzimšanu, svētus priesterus un kristīgo tautu dedzīgu ticībā. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Priesteri Vladislav, aizlūdz par mums!
Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija…
Gods lai ir Tevam…

Priesteri un mocekli Vladislav, aizlūdz par mani! Ar savu dzīvi, ciešanām un nāvi tu tik ļoti līdzinājies pašam Kristum – izlūdz man no Dieva žēlastību, kuru lūdzu, …(minēt savu lūgšanas nodomu), ja tas saskan ar Dieva gribu. Amen.

Desmitajā dienā ieteicams piedalīties Svētajā Misē.

Atpakaļ uz sadaļu “Priesteris Vladislavs Litaunieks”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Māsa Marija Stefana PIJ

(1919-1954) „No paradīzes mums palikušas pāri trīs lietas: zvaigznes naktī, ziedi dienā un bērna acis.” Dante Tēta Antona un māmiņas Veronikas pirmdzimtā meitiņa Radītāja

Lasīt vairāk »

Laikabiedru liecības

Tuvējā Borovkas draudzē uz lieliem svētkiem sabrauca daudzi priesteri. To skaitā atbrauca arī toreizējais Spruktu prāvets Vladislavs Litaunieks. Es tajā

Lasīt vairāk »