“Betlēmes” māsu klosteris Lietuvā

“Betlēmes” māsu klosteris Lietuvā


Ir iespēja individuāli vai ģimenēs izdzīvot personiskas rekolekcijas vai laiku vienatnē Lietuvā, “Betlēmes” māsu klosterī. Pieteikšanās nepieciešama savlaicīgi.


Adrese: Aušrines Marijas Vienuolynas, Paparčiai, Kaišiadoriu r. LT-4233
+370 6871797,
E-pasts:
Kontaktpersona:

___________________________________________________________