“Campo Jēzus”

“Campo Jēzus”


Klosterbrāļu, klostermāsu un priesteru organizēta vasaras nometne jauniešiem (14–21)


Adrese:
26643372,
E-pasts: campojezus@gmail.com
Kontaktpersona: m. Rita Laue OP

___________________________________________________________