Monreālas Latviešu katoļu kopa

Monreālas Latviešu katoļu kopaAdrese: 903 Watson Street, Greenfields Park, QC J4V 1p7, Canada
,
E-pasts:
Kontaktpersona: Draudzes priekšnieks Ansis Auza

___________________________________________________________