Eiropas gaidas un skauti

Eiropas gaidas un skauti


F.S.E. iedibinātājs Latvijā pr. Edgars Cakuls
Meiteņu vadītāja: Inese Pūtere
inese.putere@gmail.com
Mob. 26773875

Ogres Sv. Meinarda vienības patruļa
Vadītājs: Jānis Prikulis
Kapelāns: pr. Andris Priede
Mob. 28220817


Adrese:
,
E-pasts: priedea@inbox.lv
Kontaktpersona:

___________________________________________________________