Kursītis Aivars

Kursītis Aivars foto
Kursītis Aivars
Prāvests:
Vidsmuižas Svētā Gara draudze
Riebiņu Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila draudze

Adrese: Bērzu iela 2, Vidsmuiža, p.n., Galēni, Riebiņu nov., LV-5311
Telefons: +371 29429028
E-pasts: aivarskursitis@inbox.lv
Ordinēts: 30.05.1999.