Medveckis Imants MIC, Lic.theol.

Medveckis Imants MIC, Lic.theol. foto
Medveckis Imants MIC, Lic.theol.
Vikārs:
Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze
Nagļu Svētā Jāņa Kristītāja draudze
Ostrones Svētā Aloiza draudze
Rikavas Dieva Apredzības draudze

Adrese: Kultūras lauk. 6a-1, Viļāni, LV-4650
Telefons: +371 28615775
E-pasts: imants.mic@gmail.com
Ordinēts: 07.06.2008.
Viļānu Sv. Alberta Lielā klostera priekšnieks, RARZI vieslektors