Smirnovs Jānis

Smirnovs Jānis foto
Smirnovs Jānis
Prāvests:
Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze

Adrese: Baznīcas iela 19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Telefons: +371 26493629
E-pasts: pr.janis@inbox.lv
Ordinēts: 02.06.1996.
Līvānu dekanāta dekāns, Starpdiecēžu tiesas notārs laulību lietās