Stankēvičs Rinalds MIC

Stankēvičs Rinalds MIC foto
Stankēvičs Rinalds MIC
Prāvests:
Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa draudze
Nagļu Svētā Jāņa Kristītāja draudze
Ostrones Svētā Aloiza draudze
Rikavas Dieva Apredzības draudze

Adrese: Kultūras lauk. 6a-1, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650
Telefons: +371 26572230
E-pasts: rstankevics@inbox.lv
Ordinēts: 11.05.2002.