Miķelsons Kārlis

Miķelsons Kārlis foto
Miķelsons Kārlis
:

Adrese:
Telefons: +371 26789891
E-pasts: karlismikelsons@hotmail.com
Ordinēts: 07.06.2014.
Studē Romas Sv. Anzelma Pontifikālajā liturģijas institūtā