Vozņaks Marcins, Lic.theol.

Vozņaks Marcins, Lic.theol. foto
Vozņaks Marcins, Lic.theol.
Prāvests:
Rīgas sv. Franciska draudze

Adrese: Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003
Telefons: +371 29157984
E-pasts: marcin2@inbox.lv
Ordinēts: 25.05.1996.
Latvijas Starpdiecēžu Augstākā garīgā semināra rektors