Prikulis Staņislavs Lic.iur.can.

Prikulis Staņislavs Lic.iur.can. foto
Prikulis Staņislavs Lic.iur.can.
Prāvests:
Rēzeknes Dieva žēlsirdības draudze

Adrese: Atmodas iela 10, Rēzekne, LV-4604
Telefons: +371 29839869
E-pasts: pr.stanislavs@inbox.lv
Ordinēts: 18.09.2005.
Rēzeknes dekāns, Rēzeknes – Aglonas diecēzes ģenerālvikārs, Starpdiecēžu tiesas tiesnesis laulību lietās