Svētais Ignācijs no Antiohijas

17. oktobris (piemiņas diena)

Bīskaps un moceklis

Evaņģēlists Matejs raksta, ka mācekļi gāja pie Jēzus un jautāja: „Kā Tev šķiet, kas ir lielākais debesu Valstībā?” Un Jēzus, pasaucis bērnu, nostādīja to viņu vidū un sacīja: „Patiesi Es jums saku, ja jūs neatgriezīsieties un nekļūsiet kā bērni, jūs debesu Valstībā neieiesiet. Kas pats pazemosies kā šis bērns, tas ir lielākais debesu Valstībā.” (Mt 18,1-4) Ir saglabājusies tradīcija, kas vēsta, ka šis bērns bijis nākamais bīskaps un moceklis Ignācijs no Antiohijas.

„Es esmu Kristus kviešu grauds, un man jātop sadragātam un samaltam šo zvēru zobos, lai es kļūtu par tīru Kristus maizi,” ar šādiem vārdiem uz lūpām 107. gadā Romas amfiteātrī mira zvēriem saplosīšanai atdotais Antiohijas bīskaps Ignācijs, kurš, pašu apustuļu izraudzīts, 40 gadus svētīgi vadīja apustuļa Pētera dibināto Antiohijas bīskapiju.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti