Svētās Terēzes litānija

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!
Dieva Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs, Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!
Svētā Marija, lūdz Dievu par mums! 
Svētā Terēze no Bērna Jēzus, lūdz Dievu par mums! 
Debesu tēva mīļotais bērns, lūdz Dievu par mums! 
Jēzus Kristus Līgava, lūdz Dievu par mums! 
Svētā Gara gudrības apdāvinātā, lūdz Dievu par mums! 
Dieva – Mīlestības noslēpuma ikona, lūdz Dievu par mums! 
Žēlsirdīgās Mīlestības priecīgais upuris, lūdz Dievu par mums! 
Vissvētākās Jaunavas Marijas mīļotā meita, lūdz Dievu par mums! 
Baznīcas Doktore, lūdz Dievu par mums! 
Karmela meita, kas rādi ceļu uz pestīšanu, lūdz Dievu par mums! 
Svētās Terēzes no Jēzus uzticīgā meita, lūdz Dievu par mums! 
Svētā Jāņa no Krusta uzticīgā mācekle, lūdz Dievu par mums! 
Šaubās un izmisumā grimstošo aizbildne, lūdz Dievu par mums! 
Misiju un misionāru aizbildne, lūdz Dievu par mums! 
Pirmo svēto Komūniju pieņēmēju aizbildne, lūdz Dievu par mums! 
Mazo un pazemīgo aprūpētāja, lūdz Dievu par mums! 
Evaņģēliskās gudrības paraugs, lūdz Dievu par mums! 
Tuvāk mīlestības paraugs, lūdz Dievu par mums! 
Patiesību meklējošo paraugs, lūdz Dievu par mums! 
Pazemības, kas visu pieņem kā Dieva dāvanu, paraugs, lūdz Dievu par mums! 
Bērna paļāvības un atdošanās Dievam paraugs, lūdz Dievu par mums! 
Visiem sasniedzama svētuma paraugs, lūdz Dievu par mums! 
Autentiskas garīgās dzīves paraugs, lūdz Dievu par mums! 
Kristus iepazīšanas mācītāja, lūdz Dievu par mums! 
Mīlestības uz Baznīcu mācītāja, lūdz Dievu par mums! 
Lūgšanas mācītāja, lūdz Dievu par mums! 
Ticības mācītāja, lūdz Dievu par mums! 
Garīgās bērnības ceļa mācītāja, lūdz Dievu par mums! 
Kristīgās dzīves mācītāja, lūdz Dievu par mums! 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kung!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums, Kungs!

Lūgsimies! Kungs, kurš sacīji: ja nekļūsit kā bērni, neieiesiet Debesu Valstībā, palīdzi mums kā svētajai Terēzei, jaunavai, dzīvot pazemībā un sirds vienkāršībā, lai iemantojam mūžīgo algu. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti