Trešdiena – Kompletorijs

HIMNA

Diena beigusies, dziest gaisma,

Dievs, Tev pateicību sakām,

un šīs mūsu dienas gaitas

Tev kā upuri mēs veltām.

 

Rīts nav tālu, drīz tas ausīs,

tāpēc dāvā šonakt miegu:

sapņos ilgoties pēc Tevis,

ticot tam, ka esi blakus.

 

Tavas žēlastības gaisma

kliedēs katru tumsas varu,

remdēs kaislības, dos spēku

dzīvi veltīt Tev par godu.

 

Dod mums svētību ik dienas,

Tu, kas vienībā ar Dēlu,

vienībā ar Svēto Garu

valdi visos mūžu mūžos. Amen.

 
PSALMODIJS
  1. ant. Dievs, esi mans aizstāvis un patvērums!

(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

 
Psalms 31 (30), 2–6

2 Uz Tevi, Kungs, es ceru. Nemūžam lai es netieku

apkaunots!*

Savā taisnībā atbrīvo mani!

3 Pievērs man savu ausi,*

steidz mani izglābt!

Esi man par aizsardzības klinti un cietoksni,*

lai Tu atpestītu mani.

4 Jo Tu esi mans stiprums un mans patvērums,*

sava vārda dēļ Tu vadīsi un ganīsi mani.

5 Tu mani izvedīsi no slazda, kas man slepus izlikts,*

jo Tu esi mans stiprums.

6 Tavās rokās es atdodu savu garu;*

Tu atpestīsi mani, Kungs, uzticīgais Dievs.

 

Ant. Dievs, esi mans aizstāvis un patvērums!

  1. ant. No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu.
 
Psalms 130 (129)

1 No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu:*

2 Kungs, uzklausi manu balsi!

Lai Tava auss dzird manu lūgšanu,*

ko es sūtu uz Tevi!

3 Ja Tu, Kungs, gribēsi noziedzības tiesāt,*

Kungs, kas tad spēs izturēt?

4 Bet pie Tevis varam piedošanu atrast,*

lai mēs bijībā godātu Tevi.

5 Es, es ceru uz Tevi;*

mana dvēsele cer uz viņa vārdu.

6 Mana dvēsele gaida uz Kungu*

vairāk nekā sargi uz rīta gaismu.

Vairāk nekā sargi uz rīta gaismu*

7 lai Izraēlis gaida uz Kungu,

jo Kungs ir ļoti žēlīgs,*

un pestīšanu bagāti dāvā.

8 Viņš Izraēli atpestīs*

no visiem viņa grēkiem.

 

Ant. No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu.

(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

 
LASĪJUMS Ef 4, 26–27

Negrēkojiet! Saule lai nenoriet pār jūsu dusmām! Nedodiet vietu ļaunajam garam!

 
ATBILDE

R. Tavās rokās, Kungs,*

es atvēlu savu garu. Tavās rokās…

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis. *

Es atvēlu savu garu.

Gods lai ir Tēvam. Tavās rokās…

 

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam, lai mēs esam nomodālīdz ar Kristu un atdusamies

Viņa mierā. (Lieldienu laikā pievieno: alleluja.)

 
SIMEONA DZIEDĀJUMS

29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*

kā Tu esi sacījis,

30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,*

31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā:

32 gaismu pagānu apgaismošanai*

un slavu savai Izraēļa tautai.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*

un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.

 
LŪGŠANA

Kungs, Jēzu Kristu, jūgs, ko Tu, lēnprātīgs un pazemīgs, piedāvā tiem, kas Tev seko, ir maigs, un Tava nasta ir viegla.

Pieņem savā žēlastībā visu, ko mēs šodien gribējām izdarīt un ko esam paveikuši, un dāvā mums miegu, kas mūs darītu

dedzīgākus kalpošanā Tev. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti