Ceturtdiena – Kompletorijs

HIMNA

Kungs Jēzu, kas esi teicis:

“Es esmu pasaules gaisma,”

esi mūsu gaišā diena,

kas nedziest, vakaram nākot.

 

Kungs un Ķēniņ visusvētais,

lūdzam Tevi, šonakt dāvā

saldu miegu, stundas klusas,

Tevī atrast ļauj mums mieru.

 

Acis nogurumā slēdzas,

bet sirds arvien pēc Tevis sauc.

Pacel savu Dieva roku,

svētot visus savus ļaudis.

 

Mūsu Aizstāvi un glābēj,

sargi mūs no ļauniem gariem,

jo par mums ir dārgi maksāts

ar Tavām svētām Asinīm.

 

Kristu, mūsu Kungs un Ķēniņ,

gods lai Tev un mūžam slava,

debess Tēvam, Svētam Garam

tagad, vienmēr un mūžīgi. Amen.

 
PSALMODIJS

Ant. Mana miesa mīt drošībā.

(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

 
Psalms 16 (15)

1 Pasargā mani, Dievs,*

jo es ceru uz Tevi.

2 Es sacīju Kungam: “Mans Kungs Tu esi,*

bez Tevis man nav nekā laba.”

3 Svētajos, kas ir virs zemes, cildenajos vīros –*

viņos ir viss mans prieks.

4 Tiem, kas steidzas pēc svešiem dieviem,*

vairojas sāpes.

Es neizliešu viņu dēļ upuru asinis,*

un viņu vārdi nebūs uz manām lūpām.

5 Kungs ir mana mantojuma un mana biķera daļa:*

Tu esi tas, kura rokās ir mans liktenis.

6 Mana daļa man tika iemērīta jaukā vietā,*

arī mans mantojums man ir ļoti patīkams.

7 Es slavēšu Kungu, kurš deva man saprātu,*

jo pat naktī mana sirds mani māca.

8 Kungs vienmēr būs manu acu priekšā;*

es netikšu pieveikts, jo viņš ir man pie labās rokas.

9 Tāpēc mana sirds priecājas un mana dvēsele gavilē,*

un arī mana miesa dzīvos drošībā,

10 jo Tu neatstāsi pazemē manu dvēseli*

un neļausi redzēt satrūdēšanu savam svētajam.

11 Tu darīsi man zināmus dzīvības ceļus,†

prieka pārpilnību Tava vaiga priekšā,*

līksmību pie Tavas labās rokas uz mūžiem.

 

Ant. Mana miesa mīt drošībā.

(Lieldienu laikā: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.)

 
LASĪJUMS 1 Tes 5, 23

Pats miera Dievs lai jūs svētī visā pilnībā, tā ka jūsu gars, dvēsele un miesa tiktu saglabāta

bez vainas mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.

 
ATBILDE

R. Tavās rokās, Kungs,* es atvēlu savu garu. Tavās rokās…

V. Kungs, uzticīgais Dievs, Tu esi mūs atpircis.* Es atvēlusavu garu. Gods lai ir Tēvam. Tavās rokās…

 

Ant. Kungs, kad mēs esam nomodā, esi mūsu glābējs un mūsu sargs, kad mēs guļam,

lai mēs esam nomodālīdz ar Kristu un atdusamies Viņa mierā. (Lieldienu laikā pievieno: alleluja.)

 
SIMEONA DZIEDĀJUMS

29 Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,*

kā Tu esi sacījis,

30 jo manas acis skatījušas Tavu pestīšanu,*

31 ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā:

32 gaismu pagānu apgaismošanai*

un slavu savai Izraēļa tautai.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*

un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.

 
LŪGŠANA

Kungs, mūsu Dievs, stiprini mūs, dienas darbā pagurušos, ar ciešu miegu, lai mēs, vienmēr Tavas palīdzības stiprināti, varētu

ar miesu un prātu veltīties Tev. Caur Kristu, mūsu Kungu.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti