Akvīnas Toma svētkos viesosies apustuliskais nuncijs L. Bonacci

Svētki sāksies ar Svēto Misi plkst.11.00 Rīgas sv.Franciska baznīcā. Pēc tam sekos semināristu sagatavota luga par Sv.Akvīnas Tomu. Lugu centīgi gatavojuši Rīgas Katoļu ģimnāzijas un „mazā semināra” audzēkņi.
Pēcpusdienā Apustuliskais Nuncijs uzrunās Rīgas arhidiecēzes priesterus un viesus. L.Bonacci konferences temats, saistībā ar Priesterisko Gadu, būs – „Priesteris – cilvēks, kas dzīvo komūnijā ar savu Bīskapu, ar Brāļiem priesteriem, ar Lajiem”.
“Ar prieku atceros pāvesta Benedikta XVI pamudinājumu, ko viņš teica, tiekoties ar Romas prāvestiem: „Ir jāuzlabo pastorālā darba organizācija, lai, respektējot reliģiozo un laju aicinājumu un viņu lomu, pakāpeniski tiktu vairota visas Dieva Tautas locekļu līdzatbildība. Tas pieprasa attieksmes maiņu vispirms attiecībā uz lajiem, neuzskatot viņus tikai par klēra „līdzstrādniekiem”, bet gan kā reāli līdzatbildīgus par Baznīcas esību un darbību, veicinot laju briedumu un aktivitāti. Visu kristīto kopējā apziņa par piederību Baznīcai nemazina prāvestu atbildību. Tieši jums, dārgie prāvesti, ir jāveicina to personu garīgā un apustuliskā izaugsme, kuras jau ir iesaistījušās draudzes dzīvē: viņi ir tās kopienas kodols, kas būs kā ieraugs citiem” (Benedikts XVI Romas diecēzes Pastorālās sanāksmes dalībniekiem, 2009.gada 26.maijā), tā atsauc atmiņā kādu tikšanās reizi L.Bonacci.
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti