Mēs varam būt vienoti

Garīdznieki diskusijas laikā atzina, ka ekumēnisma būtība balstās tajā, ka mēs pielūdzam vienu un to pašu Dievu. Ekumēnisms sevī ietver dialogu, kas ir katra kristieša uzdevums. Ir svarīgi runāt par būtiskām lietām, ne tikai par tām, kuras mūs vieno, bet arī par tām, kuras mūs šķir. Runāt ne tikai par to, kas ir kopīgs, bet arī par to, kas ir atšķirīgs. Mēs esam dažādi, bet esam vienoti Kristū. Svarīgi ir tas, kā mēs raugāmies uz šo dažādību. Mēs bieži vien baidāmies uzklausīt citus, jo paši neesam stipri savā pārliecībā un ticībā. Mēs baidāmies, ka citi var iedragāt mūsu ticību. Ekumēnisms nenozīmē, ka mēs saskaldām savu identitāti. Ekumēnisms mums dod iespēju nezaudējot savu identitāti savstarpēji bagātināties.
Ir svarīgi prast redzēt procesus pasaulē kopumā, saskatīt lietas, no kurām varam mācīties. Mēs, kā kristieši pasaulē par sevi varam liecināt ar to, kas mēs esam un kādas ir mūsu savstarpējās attiecības.
Diskusijas laikā klātesošajiem bija iespēja uzdot jautājumus garīdzniekiem un izteikt savu viedokli. Dalībnieki pārrunāja gan ar Baznīcas tradīciju saistītos jautājumus, gan par to, kā mācīties ieklausīties citas konfesijas viedoklī. Daži no klātesošajiem dalījās liecībās par veiksmīgas ekumēniskas sadarbības piemēriem mūsu zemē.
Diskusija noslēdzās ar ekumēnisku dievkalpojumu Rīgas Lutera draudzes baznīcā.

Aigars Brikmanis
foto:A.Brikmanis

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti