“Kunga eņģelis”: kristiešu vienība un dāvanu dažādība

Aicinājums uz svētumu attiecas uz visiem, un ikvienam ir sava vieta Baznīcā – atsaucoties uz sv. Sales Franča mācību, norādīja Benedikts XVI. Uzrunājot svētdien uz mariānisko lūgšanu „Kunga eņģelis” Vatikāna laukumā sanākušos svētceļniekus, pāvests pievērsās tematam par kristiešu vienību dāvanu dažādībā. Pirmajā vēstulē korintiešiem apustulis Pāvils Baznīcu salīdzina ar cilvēka ķermeni. „Jo kā viens ķermenis un tam daudz locekļu, bet visi ķermeņa locekļi, kaut gan to daudz, ir tikai viens ķermenis, tā arī Kristus. Jo vienā Garā mēs visi esam kristīti, vai tie būtu jūdi, vai pagāni, vai vergi, vai brīvie; un visi mēs ar vienu Garu esam dzirdināti” (1 Kor 12, 12-13).
Komentējot šo fragmentu, Benedikts XVI atgādināja, ka Baznīca ir ķermenis, kura galva ir Kristus. Tā ir Kristus mistiskā miesa. Baznīca ar Kristu ir viens vesels. Tomēr apustulis Pāvils vēlas īpaši izcelt vienību harizmu dažādībā – paskaidroja pāvests. Harizmas ir Svētā Gara dāvanas. Tās tiek dotas, lai veidotu Baznīcu un kalpotu cilvēku un sabiedrības labumam. Pateicoties harizmām, Baznīca var pastāvēt kā bagāts un vitāls organisms. Atšķirības, kas pastāv starp Kristus miesas locekļiem, kalpo tās vienībai. Pateicoties Baznīcai, pasaulē ir klātesošs augšāmcēlušais Kristus. Ar Viņa klātbūtni sastopamies sakramentos un Dieva vārdā, kā arī – pateicoties harizmām un dažādiem kalpojumiem. Pāvests pasvītroja, ka, līdz ar to, tieši Kristū un Svētajā Garā Baznīca ir viena un svēta. Baznīca ir komūnija jeb sadraudzība, kas pārsniedz cilvēciskās spējas un tās atbalsta.

Benedikts XVI atgādināja, ka apustuļa Pāvila Atgriešanās svētkos, 25. janvārī, noslēdzas Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību. Kā jau ierasts, pirmdienas vakarā Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā paredzētas pāvesta vadītās vesperes ar dažādu kristīgo konfesiju pārstāvju piedalīšanos. „Lūgsim no Dieva pilnīgas vienības dāvanu starp visiem Kristus mācekļiem”, aicināja Svētais tēvs „Angelus” lūgšanas laikā. „Ņemot vērā šī gada tēmu, sevišķi atjaunosim apņemšanos kopā liecināt par krustā sisto un augšāmcēlušos Kungu. Patiesi, kristiešu vienība padara ticamāku un efektīvāku Evaņģēlija sludināšanu, kā to apliecināja pats Kristus, lūdzot Tēvu savas nāves priekšvakarā: „Lai viņi būtu viens…, lai pasaule ticētu” (Jņ 17, 21)”.

Svētais tēvs atgādināja, ka 24. janvārī Baznīca atzīmē Franča no Sales liturģisko piemiņas dienu. Viņš dzimis 1567. gadā Savojā. Studējis tiesības Padovā un Parīzē. Kunga aicināts, kļuva par priesteri. Ar lielu dedzību un panākumiem kalpoja cilvēku garīgajai izaugsmei. Francis mācīja, ka aicinājums uz svētumu attiecas uz visiem. Bez tam – kā to sludina apustulis Pāvils, runājot par ķermeni – katram ticīgajam ir sava vieta Baznīcā. Benedikts XVI atgādināja, ka sv. Sales Francis ir katoļu žurnālistu debesīgais aizbildnis. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums augt aizvien dziļākā komūnijā, lai tādējādi mēs spētu liecināt pasaulei, cik skaisti būt vienotiem Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vienotībā – vēlēja Svētais tēvs.

Pēc lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI atgādināja, ka sestdien, 23. janvārī, Barselonā, Spānijā, par svētīgu tika pasludināts priesteris un moceklis Hozē Samso Eliass. Viņš tiek dēvēts par Spānijas „Arsas prāvestu”. Dedzīgi kalpoja vairākās draudzēs, tiecoties atklāt cilvēkiem Dieva mīlestību. Dzimis 1887. gada 17. janvārī, par priesteri iesvētīts 1910. gadā. Bija stingrs pats pret sevi, taču žēlsirdīgs pret citiem. 1936. tika arestēts tikai tādēļ, ka bija priesteris. Tā paša gada rudenī mira mocekļa nāvē. Beatifikācijas svinības vadīja Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts, kard. Andželo Amato. Tā bija pirmā beatifikācijas ceremonija Barselonas arhidiecēzē. Pāvests pasvītroja, ka pr. Hozē nomira piedodot saviem vajātājiem. Mūsdienu priesteri, īpaši prāvesti, var mācīties no viņa nesavtīgu nodošanos katehēzes un žēlsirdības pret trūkumcietējiem darbiem.

Apsveicis atsevišķas svētceļnieku grupas franču, angļu, vācu, spāņu un poļu valodā, Benedikts XVI īpaši uzrunāja ģimenes, kuras pieder kustībai „Ģimenes Mīlestība” un visus, kuri naktī no sestdienas uz svētdienu lūdzās Svētā Gregora VII dievnamā, Romā, par imigrācijas problēmas taisnīgu un mierīgu atrisinājumu.

J. Evertovskis / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti