Pieņemtas pamatnostādnes valsts ģimenes politikas veidošanai

15. februārī Ministru kabinets pieņēma Labklājības ministrijas (LM) izstrādātās Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam, kuru galvenais mērķis ir veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti un labklājību, sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūciju un tās vērtību sabiedrībā. Dokuments aizstāj 2002. gadā pieņemto koncepciju „Valsts ģimenes politika”.

Tā kā Latvijā būtiski sarūk reģistrēto laulību īpatsvars, pamatnostādnes uzsver nepieciešamību popularizēt laulībā balstītas ģimenes vērtību. Lai Latvijas iedzīvotājus mudinātu laulāties, tiek izvirzīts uzdevums sekmēt ar ģimeni un laulību saistīto jautājumu apguvi skolās, izveidot informatīvus materiālus un apmācību programmu pāriem, kas gatavojas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā, kā arī informēt un izglītot sabiedrību par iespējamām tiesiskajām sekām ģimenē, kura nedzīvo laulībā, it īpaši attiecībā uz bērniem.

Viena no pamatnostādnēs aplūkotajām problēmām ir zemā dzimstība, kas Latvijā nenodrošina pat paaudžu maiņu. Ja līdz šim spēkā esošā koncepcija „Valsts ģimenes politika” par galveno priekšnoteikumu demogrāfiskās situācijas uzlabošanai izvirzīja pabalstu nodrošināšanu, tad, īstenojot pamatnostādnes, papildus līdzšinējai atbalstu politikai valsts centīsies sniegt finansiālu atbalstu arī netiešā veidā – veicinot ģimenēm nepieciešamo pakalpojumu pieejamību. „Lai vecāki izvēlētos plānot bērnus, viņiem jābūt drošiem par to, ka būs pieejams, piemēram, bērnudārzs un ka darbu varēs savienot ar ģimenes dzīvi,” skaidro LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta referente Baiba Abersone.

Lai pēc bērna piedzimšanas būtu vieglāk savienot darbu ar ģimenes dzīvi, pamatnostādnes paredz sekmēt valsts un pašvaldību iestāžu darba laika elastību, sniegt atbalstu, iesaistoties darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, kā arī popularizēt Darba likumā jau ietvertās tiesības. Lai padarītu pieejamākus bērnu uzraudzības pakalpojumus, plānots attīstīt aukļu dienestu, atvērt jaunus un pilnveidot esošos bērnu dienas aprūpes centrus, nodrošināt bērnu nodarbinātības pasākumus vasarā u.c.

„Līdztekus pakalpojumu pieejamības veicināšanai, ir paredzēts palielināt materiālo atbalstu ekonomiski aktīvām ģimenēm. Lai mazinātu iespēju, ka Latvijas iedzīvotājus veidot ģimenes kavē bažas par finansiālām grūtībām, plānots ieviest dažādus atvieglojumus,” norāda LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais referents Lauris Neikens. Šādi atvieglojumi, piemēram, ir brīvpusdienas 1. -4. klases skolēniem, pazemināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ģimenēm ar bērniem. Pamatnostādnes paredz atbalstīt ģimenes, arī palīdzot vecākiem bērnu audzināšanā, veicot pasākumus vardarbības mazināšanai ģimenēs, attīstot ģimenei draudzīga komersanta kustību, kā arī sekmējot ģimenei draudzīgu atpūtas vietu veidošanos.

Šī ģimenes politikas dokumenta tapšanā bija iesaistītas arī daudzas nevalstiskās organizācijas, tostarp biedrība „Asociācija Ģimene”. Šīm pamatnostādnēm ir rekomendējošs raksturs, tāpēc „Asociācijas Ģimene” sabiedrisko attiecību vadītāja Anna Suhanova aicina nevalstiskās organizācijas būt aktīvām un līdzdarboties, lai šajos dokumentos nospraustie mērķi tiktu veiksmīgi īstenoti. „Ministrijas, kas tālāk īstenos konkrētas iniciatīvas, gaida nevalstisko organizāciju priekšlikumus. Turklāt ierēdņi ir ieinteresēti sadarboties un ieklausās to viedoklī,” apliecina A. Suhanova.

Vita Briže, Katoļu Baznīcas Informācijas centrs

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti