Pirmā laju apvienību tikšanās ar arhibīskapu

23. februārī uz tikšanos ar Rīgas arhibīskapu pirmo reizi pulcējās laju apvienības, kas darbojas Latvijas katoļu Baznīcā. Uz arhibīskapa aicinājumu bija atsaukušies 21 organizācijas pārstāvji.

“Laju apvienības ir auglis, kas Latvijas Katoļu Baznīcā izaudzis pēdējo divdesmit, trīsdesmit gadu laikā. Kardināls Pujats cēla baznīcas, bet deva arī zaļo gaismu laju iniciatīvām. Ja tas bija Dieva godam, viņš teica: “Lai notiek!” Un tā tas auga. Bet es šodien pļauju tā augļus,” uzrunājot laju apvienību pārstāvjus, teica arhibīskaps Z.Stankevičs.

“Jūs Baznīcu padarāt dinamisku, strādājot konkrētos tās sektoros. Jūs esat ļoti vajadzīgi, tāpēc ir šī tikšanās. Bet es vēlos, lai kvantitāte augtu arī kvalitātē. Līdz šim bija tā, ka katrs kaut ko dara, dara to no sirds, bet ļoti ir trūcis informācijas vienam par otru. Diemžēl tas rada situāciju, ka aktivitātes dublējas un pūliņi tiek izšķiesti veltīgi. Kopā darot, efektivitāte ir lielāka. Otrkārt, katrs ir ielīdis savā alā, sēž un sargā to. Kad savulaik dzīvoju Klostera ielā un runāju ar katru atsevišķi, tad viss bija kārtībā, bet kad aicināju visus kopā – tad radās spriedze. Redzēju kaut kādu apdraudētības sajūtu, un tas nav no Dieva. Nav jābaidās no konkurences. Ja tas, ko darāt, ir no Dieva, tad Viņš dos arī cilvēkus. Ja kāds aizbēg uz citu kopienu vai kustību, lai bēg, jo esam viena Baznīca. Nevajag mākslīgi turēt Baznīcas locekļus pie sevis.”

Arhibīskaps aicināja laju apvienības veidot kopīgu, kvalitatīvu formācijas programmu ar labu katehēzi, rīkot kopīgus pasākumus un evaņģelizācijas, apmainīties ar informāciju. Kā konkrētu piemēru viņš minēja Marijas leģiona un Caritas iespējamo sadarbību: “Piemēram, Marijas leģions apseko mājas, bet viņu regulā ir noteikts, ka kustība nenodarbojas ar materiālās palīdzības sniegšanu. Bet ar to nodarbojas Caritas. Mans sapnis ir, lai pie katras draudzes Latvijā darbotos Caritas grupa. Marijas leģions un Caritas nākotnē varētu apmainīties ar informāciju par to, kādas ir cilvēku vajadzības, un tas būtu ļoti auglīgi.”

Noslēdzot uzrunu, arhibīskaps teica: “Vēlos jūs aicināt domāt par to, ka Baznīca ir viena miesa un mums ir jādomā par kopīgu vīziju. Šobrīd ir konkrēta iespēja – Pasaules Jauniešu Dienas Madridē. Aicinu jūs iesaistīties sagatavošanās darbos, kā arī pašiem turp doties, iepazīties savstarpēji un domāt par to, kā iemantot Latviju un arī kaimiņu zemes Kristum!”

Pirmajā tikšanās reizē katra apvienība īsi iepazīstināja ar sevi un informēja par aktivitātēm, kuras īsteno. Lielākā daļa klātesošo izteica vēlmi tikties apmēram reizi divos vai trīs mēnešos, kā arī atsevišķas reizes gadā uz pasākumiem, kuros bez informācijas apmaiņas un konstruktīvas diskusijas būtu arī garīga formācija un sadraudzība. Gundega Zaķe-Cimža no Franciskāņu sekulārordeņa ierosināja internetā veidot vietni, kurā ir pieejama informācija par visām apvienību aktivitātēm, tādējādi radot iespēju ātri un viegli uzzināt par pasākumiem, kuru īstenošanā tās var sadarboties.

Laju apvienību tikšanās ar Rīgas arhibīskapu notiks regulāri. Aicinātas pievienoties ir arī citas laju apvienības un kustības, kas pirmajā reizē nevarēja ierasties vai nebija par to saņēmušas informāciju. Nākamā tikšanās reize tiek plānota 27.aprīlī Svētdienas skolas telpās Mazā Pils ielā 2, bet datums un laiks vēl tiks apstiprināts, informāciju par to publicējot www.katolis.lv.

LRKB IC

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti