Latvijā ar lekciju uzstāsies itāļu sociālās ētikas un politikas filozofijas profesors Antonio Badžo

Pēc Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) uzaicinājuma 25. janvārī Rīgas domes konferenču zālē ar akadēmisku lekciju „Eiropas kultūras vērtības sabiedrībā, vēsturē, izziņā: kompleksitātes izaicinājums” uzstāsies „Sophia” universitārā institūta (Lopiano, Itālija) profesors politiskajā filozofijā un Gregora Pontifikālās universitātes (Roma) asociētais profesors sociālajā ētikā Antonio Badžo.
Profesors Badžo analizēs mūsdienu sabiedrības sociālās un politiskās realitātes kompleksitāti, parādot, ka galvenie kultūras orientieri, kas sabiedrībā dominē kopš Franču revolūcijas, nespēj aptvert un izskaidrot mūsdienu sabiedrības komplekso raksturu. Īpaši tas attiecas uz tradicionālo ideoloģiju vēstures interpretācijām, kuras redukcijas un vienkāršošanas ceļā izkropļo izpratni par realitāti. Antonio Badžo iezīmēs aprises jaunai domāšanai, kas nepieciešama, lai pārvarētu šauri redukcionistisku skatījumu uz sabiedrību, vēsturi un izglītību un veidotu izpratni par mūsdienu situāciju visā tās kompleksitātē un bagātībā. Lekcijā tiks aktualizēts jautājums par Eiropas kultūras vērtībām un aplūkots kristīgā humānisma modelis kā iespējamā atbilde mūsu laikmeta kompleksitātei.

Lekcijai sekos paneļdiskusija, kurā piedalīsies:
•V.E. arhibīskaps-metropolīts, prof. Zbigņevs Stankevičs, Dr.theol.,
•prof. Antonio Badžo Dr. phil.,
•LR aizsardzības ministrs un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa vadības augstskolas prof. Artis Pabriks, Dr.sc.pol.,
•Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks Ainārs Baštiks, Mag.hist.
Diskusiju vadīs RARZI docente Žanete Narkēviča, Dr.phil.
Pasākums sāksies trešdien, 25. janvārī, plkst. 16.30 Rīgas domes konferenču zālē (Rātslaukums 1).
Lekcija būs itāliešu valodā ar tulkojumu latviski. Uz lekciju iepriekš jāpiesakās, rakstot uz e-pastu: rarzi@apollo.lv.
Prof. Antonio Badžo ir dzimis 1956. gadā Čitadelā (Itālijā). 2005. gadā aizstāvējis doktora grādu filozofijā Svētā Toma Pontifikālajā universitātē Romā. Docējis ar ētikas un politikas tematiku saistītus kursus Milānas-Bikokas universitātē, Romas „La Sapienza” universitātē, u.c. Profesors Badžo vada „Toni Vēbera fondu”, kas nodarbojas ar jauniešu sociāli politisko formāciju visā pasaulē, iesaistās pētniecības projektos un pievērš sabiedrības uzmanību politiskiem argumentiem ar ētisku nozīmi. 1994. gadā Romā viņš nodibināja politisko skolu „Res Nova”, kurā jauniešiem ar bakalaura izglītību piedāvā īpašu sagatavošanos, lai iesaistītos politiskajā dzīvē, kā arī politisko kompetenci, lai varētu sekmīgi darboties sabiedriskajā, kultūras, Baznīcas un brīvprātīgajā darbā. Pēc šīs skolas parauga Itālijā ir izveidotas vēl citas 12 skolas. No 2002. līdz 2007. gadam A. Badžo bijis Kjāras Lubikas (Chiara Lubich) “Vienotības jeb Fokolāru politiskās kustības” vice prezidents. Profesors Badžo ir arī daudzu grāmatu autors („Vienotības harizma un politika” (2005), „Ētika un ekonomika: ceļā uz brālības paradigmu” (2005), „Darbs un kristīgā sociālā mācība” (2005), „Citu vārds: patērētāju kultūras ceļi” (1995), u.c.).
LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti