Rīgas arhidiecēzes priesteru konferencē 2012. gada 30. janvārī pārrunātie jautājumi

1. Ir priekšlikums šajā gadā rīkot Vidzemes Jauniešu dienas kopā ar Zemgales Jauniešu dienām. Visi principiāli piekrīt, bet par datumiem un norises vietu vēl jādiskutē.

2. Līdzīgi arī saistībā ar Vispasaules Jauniešu dienu organizēšanu 2015. gadā jautājumi tiek risināti, un process rit savu gaitu.

3. Attiecībā uz referendumu, kas notiks š. g. 18. februārī, Rīgas arhidiecēzes priesteri aicina pilsoņus iet uz tautas nobalsošanu, jo ir svarīgi aktīvi paust savu nostāju, kā to māca Baznīcas sociālā mācība, un nepalikt malā svarīgos sabiedriskos procesos. Tāpat priesteri atgādina, ka katoliskā Baznīca mūsu valstī Evaņģēliju sludina visās valodās, kādās runā Latvijas katoļu draudžu locekļi un ārzemnieki: latviešu, krievu, poļu un lietuviešu, kā arī angļu un itāļu. Un ja parādīsies vēl kādas valodas, tad ir gatava sludināt arī tajās. Tāpat priesteri apliecina, ka Baznīcā tiks pieņemts ikviens cilvēks neatkarīgi no valodas, kurā viņš vai viņa runā. Tomēr priesteri uzskata, ka Latvijas valstī latviešu valodai ir jābūt vienīgajai valsts valodai, un tā ir jārespektē, jāciena un jāaizstāv. Jau šobrīd Latvijā dzīvojošās lingvistiskās minoritātes bauda tiesības savās valodās veidot plašsaziņas līdzekļus, dibināt savas skolas; tām ir pietiekami lielas iespējas kopt savu valodu un kultūru.

4. Tika pārrunāts kristīgās mācības jautājums skolās. Ir svarīgi, lai priesteri savas draudzes teritorijā sekotu līdz, kas tiek mācīts kristīgajā mācībā, kādā kvalitātē un ja ir kādi pārkāpumi, tos sākumā risinātu uz vietas, bet ja ir grūtības, tad tās pārrunāt ar bīskapu. Ir jāmudina draudžu locekļi, lai viņi saviem bērniem skolās izvēlētos kristīgo mācību. Tas ir ļoti svarīgi. Prāvesti kopā ar draudzi ir kā garīgie „sargi” savu draudžu teritorijās.

Priesteris Ilmārs Tolstovs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti