Rīgas Garīgā semināra rektora vēstule

Godātie bīskapi, brāļi priesteri, diakoni!
Dārgā ticīgā tauta!

Šajās Lielā gavēņa dienās kopā ar Baznīcas liturģiju dzīvojam līdzi Dieva mīlestības plānam, kas dod nozīmi un piepildījumu visai cilvēces vēsturei un kuru kodolīgi izsaka sv. Pāvils: Kristus kļuva „paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc Dievs Viņu paaugstināja” Fil 2, 8-9). Katrs, kas vēlas būt Jēzus sekotājs, ir aicināts ņemt savu krustu un Viņam sekot. Jo sevišķi tas attiecas uz jauniešiem, kas ir saklausījuši Jēzus balsi sekot Viņam īpašā tuvībā un sadraudzībā: semināristu pienākums ir pareizi līdzsvarot savu sirdi un intelektu, prātu un jūtas, miesu un dvēseli, lai sasniegtu cilvēcisku briedumu, iegūtu brīvību bez šaubīšanās pilnībā atdot sevi Jēzum priestera dzīvē.

Pateicoties jūsu finansiālajam, morālajam un garīgajam atbalstam, semināristi Dieva žēlastības un savu audzinātāju vadībā spēj atbildēt uz šo izaicinājumu. Pašlaik seminārā mācās 29 studenti, no kuriem četri šogad varētu tikt ordinēti par priesteriem. 14. decembrī semināra Institūtu apmeklēja Starptautiska ekspertu komisija, kas pozitīvi novērtēja mūsu bakalaura studiju programmu „Teoloģija” un mācību procesa norisi. Šis ekspertu slēdziens varētu mums nozīmēt šīs studiju programmas akreditāciju vēl uz vairākiem gadiem. Mēs arī izstrādājam jaunas priesteru audzināšanas ievirzes, kuru ietvaros tiek izvērsta semināra regula plašākā audzināšanas plānā. To veicam, ņemot vērā svētīgā Jāņa Pāvila II apustulisko pamudinājumu „Pastores Dabo Vobis”, kura divdesmito gadskārtu svinēsim š. g. 25. martā. Semināristi jau gatavojas Katoļu studentu dienām (11.-12. maijā) un evaņģelizācijas darbam jūsu draudzēs, arī Ticības padziļināšanas programmas ietvaros. Īpašs prieks par 1. kursa semināristiem, kas 17. martā pirmo reizi uzģērba priestera apģērbu – sutanu.

Šie un citi notikumi saliedē semināra audzēkņus un vadību, sekmē kopību, savstarpējo uzticību un kristīgu prieku par kopīgiem mērķiem un ideāliem. Lai tos varētu vēl labāk īstenot, lūdzam jūs atbalstīt Garīgo semināru ar Pūpolu svētdienas kolekti. Tāpat vēlos atgādināt, ka ir nodibināta semināra simtgades jubilejas organizatoriskā grupa, un tās pārstāvji jau drīzumā ar jums, iespējams, kontaktēsies, aicinot sniegt jūsu rīcībā esošo informāciju par mūsu mācību iestādi, lai tādējādi saglabātu dzīvu Semināra vēsturi, kas daudzus gadus darbojies Baznīcas labā Latvijā.

Lai Lieldienu svētki nostiprina mūsos gatavību aizvien dedzīgāk kalpot Kristum un cilvēkam!

Svētīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus vēlot,

Rīgas metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra rektors pr. Pauls Kļaviņš

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti