Izdota „Svētību rituāle Latvijas diecēzēm”

Latvijas Bīskapu konference latviešu valodā ir sagatavojusi un Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija apstiprinājusi “Svētību rituāli Latvijas diecēzēm”. 686 lapaspuses biezajā grāmatā ir 184 svētību teksti dažādiem gadījumiem, piemēram, ģimeņu un to locekļu svētīšanas rituāli dažādos dzīves gadījumos, svētceļnieku svētīšanas rituāls, jaunas iestādes (skolas, slimnīcas, bibliotēkas utt.), sporta un ceļojuma aprīkojuma, mājdzīvnieku un pat dažādu tehnisku iekārtu svētīšanas rituāli.

Kanonisko tiesību eksperts priesteris Juris Zarāns skaidro, ka, lai svētība būtu derīga, ir jāizmanto Baznīcas apstiprināta lūgšana. Līdz šim Latvijā lielākoties tika izmantoti teksti latīņu valodā, taču, lai mums būtu izpratne, kāpēc mēs kaut ko svētījam, ir svarīgi saprast svētību vārdus. Tāpēc ir ļoti labi, ka tagad svētību teksti ir pieejami latviešu valodā. Viņš arī norādīja, ka sakramentu spēks slēpjas ordinācijas sakramentā, bet sakramentāliju – lūgšanā, un šai lūgšanai jābūt Baznīcas apstiprinātai. Sakramentālija ir “Dievam veltīta materiāla zīme, kas var būt ne tikai reliģisks priekšmets, bet arī, piemēram, māja, dzīvnieks. Ar lūgšanu šī lieta tiek veltīta Dievam”, paskaidroja J. Zarāns.

Kā norādīts Dievišķā kulta kongregācijas dekrētā: ”Starp Dieva tautas garīgajam labumam Baznīcas noteiktajām sakramentālijām svētību svinēšana ieņem īpašu vietu. Šie rituāli, kas ir liturģiskas darbības, ved ticīgos uz Dieva slavēšanu un sagatavo sakramentu galvenās iedarbības pieņemšanai, kā arī svētdara cilvēku dzīves dažādus apstākļus.” Tomēr jāatceras, ka “svētajās darbībās” nevajag ieviest neko, “kam varētu piemist māņticības vai virspusīgas reliģiskās pārliecības nokrāsa un tādējādi apdraudēt ticības tīrību”.

Izdevumā ir iekļautas svētību lūgšanas, kuras ir rezervētas tikai ordinētajiem cilvēkiem, taču ir pievienotas norādes uz tām, kuras var izteikt arī laji. Piemēram, tās ir svētību lūgšanas par saviem bērniem. Rituālē ir iekļauti gan garāki, gan īsāki rituāli, gan arī lūgšana: “Lai Kungs tevi (jūs) svētī, sargā un ļauj tev (jums) pieaugt savā mīlestībā, ka tu (jūs) cienīgi ej (ejiet) pa tā aicinājuma ceļu, ar kādu Viņš tevi (jūs) apveltījis. Amen.” Vai arī svētības lūgšana pēc ēdienreizes: “Kungs, dāvā visiem cilvēkiem nepieciešamo barību, lai viņi kopā ar mums Tev pateicas. Amen.”

Tāpat, piemēram, ir iekļauts svētības rituāls pirms ceļojuma, kuru var veikt kā ordinēta persona, tā lajs. Šī rituāla īso variantu noslēdz lūgšana: “Visvarenais, mūžīgais Dievs, Tu liki Ābrahamam iziet no viņa zemes un dzimtajām mājām un sargāji tā drošību visos viņa ceļos. Gādā par mums, saviem kalpiem: palīdzi mums mūsu vajadzībās, esi mūsu ceļabiedrs un mierinājums, esi mūsu aizstāvis briesmās, lai Tavā vadībā mēs sekmīgi sasniedzam mērķi un laimīgi atgriežamies savās mājās. Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.”

Grāmatas beigās ir pielikums, kurā ir iekļauti svētību rituāli tieši Latvijas diecēzēm, ņemot vērā to, ka citās pasaules daļās tādus neizmanto. Tur, piemēram, ir Adventa vainaga svētīšanas rituāls, oblāšu svētīšanas rituāls, vīna un sulas svētīšanas rituāls sv. apustuļa un evaņģēlista Jāņa svētkos vai ēdienu svētīšanas rituāls Lieldienu galdam.

“Svētību Rituāle Latvijas diecēzēm” daļēji ir pieejama arī internetā, Rēzeknes Aglonas diecēzes mājas lapā: http://radieceze.lv/svetibu%20rituali.pdf.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti