Katoļu ģimnāzijā un Terēzes draudzē viesojās Fatimas Dievmātes komanda

Šī gada septembrī Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē un Rīgas Katoļu ģimnāzijā viesojās Fatimas Dievmātes komanda. Astoņi cilvēki no dažādām pasaules valstīm ieradās ar Fatimas Dievmātes statuju, vienu no sešām, ko pāvests Francisks bija svētījis misiju ceļojumiem visos sešos kontinentos.

Katoļu ģimnāzijas 6.-12. klašu skolēniem bija iespēja doties procesijā kapelā. Dievmātes statujas rokās tika ielikts skapulārs un rožukronis, bet galvā uzlikts kronis. Māsa no Austrālijas uzrunāja skolēnus un izstāstīja par veltīšanās un gandarīšanas nozīmi, kā arī par kristieša garīgās dzīves stūrakmeņiem: grēksūdzi, adorāciju, rožukroni un Euharistiju. Pēc kopīgā uzupurēšanās akta Jēzus un Marijas vienotajām sirdīm katrs saņēma skapulāru.

Iespēja tikties ar Fatimas Dievmātes komandu bija arī araudzes locekļiem, kad pēc svētdienas Svētās Mises katram bija iespēja par piemiņu varējām paņemt vienu no simts rozēm, kas rotāja Dievmātes statuju Latvijas svētceļojuma laikā. Šajā īsajā laikā Dievmātes svētību saņēma ne tikai Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēni – gan tie, kas bija Svētajā Misē, gan tie, kas starpbrīžos atnāca uz kapelu, uz adorāciju, – bet arī Kalkutas māsas savā Latvijas misijas jubilejā, neokatehumenu ģimenes un Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes locekļi un ciemiņi, kas bija ieradušies uz Svēto Misi.

Tiekoties ar Fatimas Dievmātes komandu, uzzinājām viņu interesantos dzīvesstāstus, noskatījāmies prezentāciju par Fatimas Dievmātes statujas ceļojumiem pasaulē. Pārsteidza grandiozais vēriens, ar kādu tā tiek uzņemta vairākās valstīs, dažādie kuriozi un emocijas, kas atspoguļojas cilvēku sejās.

Fatimas vēsts ir aktuāla arī simts gadus pēc Dievmātes parādīšanās trim bērniem. 2017. gada 11. janvārī, svinot Fatimas simtgadi, pāvests Francisks bija devis svētību īpašiem Dievmātes statujas ceļojumiem, katrā kontinentā ļaujot piedzīvot Dievmātes aizbildniecību. Arī pie mums slimnīcas, cietumi, skolas, pansionāti, mājas, mūsu baznīcas var uzņemt Fatimas Dievmātes komandu. Tā ir lieliska iespēja ar redzamām zīmēm atgādināt par Dievmātes palīdzību gan mums pašiem, gan mūsu līdzcilvēkiem.

Fatimas Dievmātes komanda ar statuju apmeklēja arī misijas “Ad gentes” pārstāvjus Rīgā.

Fatimas Dievmātes statujas svētceļojumu organizē Starptautiskā Svētās ģimenes alianse sadarbībā ar vietējām diecēzēm un draudzēm. Ieskatu Fatimas Dievmātes statujas svētceļojumā pasaulē var gūt, noskatoties šo video

RKĢ kapelāns un Sv. Terēzes draudzes prāvests Modris Lācis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti