Pērn „Caritas“ ziedoti vairāk nekā 27 000 eiro; vairāk atbalsta saņēmēju

Labdarības organizācija „Caritas Latvija“ savā mājaslapā ir publicējusi pārskatu par darbību un jaunumiem 2019. gadā. Aizvadītajā gadā organizācija turpināja atbalstīt grūtībās un trūkumā nonākušos, paplašināja pakalpojumu klāstu, īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektus, ziedojumos saņēma 27 300,99 eiro.

2019. gadā draudžu “Caritas” kalpotāju palīdzību saņēma aptuveni 3000 cilvēku. Palīdzības saņēmēju skaits pieaug, jo iepriekšējos gados tie bija no 2000 līdz 2500 cilvēkiem. Kalpojuma veidi ir dažādi un paplašinās. Piemēram, Siguldas draudzes “Caritas” grupa 2019. gadā saka apmeklējumus slimnīcās. Svētā Jēkaba katedrāles “Caritas” Uzklausīšanas centra projekta ietvaros no marta līdz gada beigām sniedza gan materiālu, gan emocionālu palīdzību aptuveni 90 cilvēkiem, tai skaitā repatriantiem. Konsultācijas notika Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles un Sāpju Dievmātes draudzes telpās divas reizes nedēļā.

Turklāt „Caritas“ brīvprātīgie tagad darbojas vēl divās Latvijas draudzēs. 2019. gadā tika noslēgti sadarbības līgumi ar Kuldīgas un Kokneses draudzes “Caritas” grupām.

Aizvadītajā gadā „Caritas Latvija“ realizēja trīs Eiropas Sociālā fonda projektus. Piedaloties projektā “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem“, 2019. gada 23. augustā tika iesvētīts pirmais “Caritas Latvija” sociālo pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām vajadzībām “Terēzes māja”. Centrs atrodas Rīgā, O. Vācieša ielā 6, Rīgas Katoļu ģimnāzijas vēsturiskās ēkas daļā. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” ietvaros laika posmā no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. augustam. Projekta ietvaros bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem ir iespēja saņemt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, kurus sniedz sociālie darbinieki, psiholoģe, sociālā pedagoģe, logopēde, ergoterapeite, mūzikas terapeite, mākslas terapeite, fizioterapeite, pastorālais darbinieks un sociālie aprūpētāji. Projekts piedāvā iespēju apmeklēt dienas centru, saņemt sociālo rehabilitāciju un aprūpi mājās. Pakalpojumi tiek nodrošināti rīdziniekiem. 

Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tika nodrošināta darba vieta logopēdei Lolitai, kurai piemīt īpašs talants strādāt ar bērniem, tai skaitā bērniem ar invaliditāti. Šis projekts tiek īstenots sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālo filiāli laikā no 2019. gada 20. maija līdz 2020. gada 19. maijam. 

Projektā “PROTI un DARI!” ar NEET (nemācās, nestrādā, neapgūst arodu) jauniešiem „Caritas“ strādā kopš 2017. gada, bet 2019. gadā mazāk nekā pusgada laikā tika veikts darbs ar astoņiem jauniešiem. Trīs no viņiem iesaistījās nodarbinātībā, bet pārējie turpināja dalību projektā. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā, NVA, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Visas aktivitātes jauniešiem ir bez maksas.

Tāpat, kā jau minēts, 2019. gadā tika īstenotas vairākas vietējās ziedojumu akcijas un ziedojumos saņemti 27 300,99 eiro. Gavēņa kalendāra ietvaros sadarbībā ar www.katolis.lv un Radio Marija Latvija tika atbalstīti trīs palīdzības lūgumi par 565 eiro. Gavēņa aplokšņu akcijā “Gavē un dalies tuvākmīlestībā” tika saņemti 5257,99 eiro. No tiem 1000 eiro tika izmantoti “Caritas Latvija” darbības atbalstam; 1341,49 eiro – “Caritas Latvija” brīvprātīgo apmācībai; 2916,50 eiro – bērnu ar invaliditāti un viņu ģimeņu atbalstam. Dienas centrs „Terēzes māja“ 3879,40 eiro ziedojumos saņēma no NATO miera misijas Latvijā, bet 10 000 eiro – no AS “Baltic International Bank“. Savukārt Aglonas svētku laikā „Caritas“ vajadzībām tika ziedoti 158,84 eiro.

Organizācija norāda, ka aizvadītajā gadā turpināja darbību “Caritas” starptautiskajā tīklā – maijā “Caritas Latvija” valdes loceklis Jānis Balevičs piedalījās “Caritas Internationalis” Ģenerālajā asamblejā Romā, bet jūnijā biroja un projektu vadītāja piedalījās “Caritas Europa” organizētajās apmācībās Vīnē par organizācijas attīstību un “Caritas Internationalis” vadības standartiem. Tāpat tika izmantota iespēja piedalīties“Caritas Europa” organizētajā pētījumā “Caritas CARES” sadarbībā ar Latvijas Universitātes sociologu Māri Brantu. 

„Caritas Latvija“ pateicas visiem brīvprātīgajiem par kalpojumu, kā arī ziedotājiem par dāvāto uzticību organizācijai un tās darbībai.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti