Izdots psalmu un bēru dziedājumu krājums “Saļmes Stērnīnē”

Lai saglabātu un atjaunotu psalmu dziedāšanas tradīciju Stirnienē, tās apkaimē un interesentu sabiedrībā, kā arī uzturētu tās ilgtspēju, veidotu un publicētu kvalitatīvu izglītojošu materiālu, iekļautu to mūžizglītībā un apgūtu, tālāknodotu un popularizētu nemateriālās kultūras mantojuma lietpratēju zināšanas un prasmes, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu izdots tradicionālo psalmu un bēru dziedājumu krājums un dubultdisks “Saļmes Stērnīnē”. Krājuma izdevējs ir Stirnienes draugu biedrība (redaktore Ieva Zepa), psalmu dziedājumu notis digitalizējusi Bernadeta Eversa, iedziedājuši Stirnienes apkaimes iedzīvotāji (ieraksta skaņu režisors Normunds Slava). Krājuma atvēršanas svētki Stirnienē norisināsies jau šo sestdien, 26. septembrī.

Latgalē līdz pat mūsu dienām katolicisms, ar ko daudzus gadsimtus bijis cieši saistīts ļaužu dzīves ritums, atspoguļojas sadzīvē, specifiskās tradīcijās, cilvēku domāšanā un tautas mākslas izpausmēs. Tā cauri laikiem ir saglabājusies arī mirušo ofīcija tradīcija – bērēs un mirušo atceres gadījumos lūgties par aizgājēja dvēseli, dziedot psalmus un atbilstošas bēru dziesmas. Tā ir sena latgaliešu ticīgās tautas ieraša, jo šajos dziedājumos var rast mierinājumu sāpēs un bēdās. “Psalmu dziedāšana ir ģimeni, dzimtu, kopienu un apdzīvoto vietu vienojoša tradīcija. Psalmu dziedājumi ir viena no mūsu piederības un identitātes zīmēm, no paaudzes paaudzē nododama vērtība, par kuru jāvēsta un jāizglīto, kura nedrīkst tapt pārtraukta un kura jāattīsta,” norāda krājuma sastādītāja un redaktore Ieva Zepa.

Stirnienes pusē psalmu dziedāšanas tradīcija (ko latgaliski dēvē par saļmem) ir dzīva un tiek rūpīgi kopta. “Saļmes Stērnīnē” ir unikāls psalmu krājums, kas sevī ietver gan notis, reliģiskos tekstus un dziesmas, gan to ieskaņojumu divos audiodiskos, kā arī aprakstu par psalmu dziedāšanas tradīciju Stirnienē un to dziedātājiem šajā apkaimē. Šis krājums noderēs ikvienam, kurš vēlas uzzināt par tradīciju, kā arī pats mīlestībā izdziedāt mūžsenās melodijas un lūgties par mirušajiem.

Dubultdiskā dzirdamo psalmu dziedājumu ierakstu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanai, patiesi un no sirds izpildot tautas dziedājumu – lūgšanu par visiem mirušajiem, 2020. gada 21. un 22. augustā Stirnienes baznīcā veikuši apkaimes dziedātāji, vīri, sievas un jaunieši, kuri apguvuši psalmu dziedāšanas tradīciju. Diskā skan Stirnienes pusei raksturīgās melodijas, kādas tās gadu gaitā vietējie iedzīvotāji mācījušies no vecākās paaudzes saļmu dziedātājiem. Krājuma veidotāji cer, ka “ik reizi, kad tiks dziedātas saļmes no šī krājuma vai tiks atskaņots disks ar Stirnienes ierakstu, tas skanēs kā lūgšana arī par katru saļmu dziedātāju, par katru, kurš piedalījies un jelkādā veidā atbalstījis šī projekta realizēšanu, par viņu dzimtu. Un lai mums, virs zemes dziedot, pievienojas arī mūžībā Dievu slavējošie.”

Krājuma atvēršanas svētkus sestdien, 26. septembrī, pl. 17 Stirnienes Svētā Laurencija baznīcā ar koncertu “Senā mūzika Jaunavai Marijai” iesāks senās mūzikas ansamblis “Ars Antiqua Riga”, kam sekos Svētā Mise par mirušajiem, kā arī Svecīšu vakars Stirnienes kapos.

Grāmatu un CD varēs iegādāties Stirnienes baznīcā un Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas grāmatu galdā par ziedojumiem. 

Ieva Zepa, krājuma sastādītāja

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti