Latvijas bīskapi aicina būt atbildīgiem dievnamos un draudžu pasākumos

Latvijas Bīskapu konference aicina garīdzniekus un ticīgos, sekojot, otdien, 13. oktobrī, Ministru kabineta pieņemtajiem jaunajiem ierobežojumiem saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību, ievērot drošības pasākumus arī dievnamos, draudžu rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.

Bīskapi ziņo, ka baznīcas telpā, piedaloties kārtējā dievkalpojumā, jāievēro divu metru distance, jādezinficē rokas un jālieto mutes un deguna aizsegs. Svētās Mises laikā miera sveiciens jāsniedz nevis sarokojoties, bet viegli paklanoties, ejot pie dievgalda (sv. Komūnijas), arī jāievēro 2 m distance, bet bēru, kristību un laulību pasākumā nedrīkst piedalīties vairāk par 30 cilvēkiem. Ja pasākumā (piem., bērēs) piedalās vairāk nekā 30 cilvēki, tad pasākumam jānotiek ārtelpās.

Draudzes pasākumos un svētdienas skolas nodarbībās iespēju robežās jāievēro 2 m distance un jāveic roku dezinfekcija. Svētdienas skolas nodarbības jāorganizē individuāli.

Mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat to var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi vai arī tā slimo ar astmu.

Priesteri, kuri vada dievkalpojumus, un kalpojošais personāls mutes un deguna aizsegus var nelietot dievkalpojuma laikā, bet viņiem ir jādezinficē rokas pirms un pēc dievkalpojuma, kā arī pirms un pēc Svētās komūnijas dalīšanas.

Priesteri tiek aicināti biktskrēslu lodziņus iespēju robežās aizklāt ar caurspīdīgu plēvi, tos regulāri dezinficēt vai organizēt grēksūdzes atsevišķās telpās, ievērojot higiēnas prasības.

Aicinām priesterus, ievērojot visus higiēnas noteikumus (lietojot mutes un deguna aizsegus), neatteikt sakramentālo aprūpi slimniekiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Šie noteikumi ir spēkā no šī gada 17. oktobra līdz 6. novembrim.

Latvijas Bīskapu konference

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti