Rīgas arhidiecēzes priesteri pārrunā aktualitātes diecēzē un draudzēs

Pirmdien, 26. oktobrī, Rīgas Svētā Franciska baznīcā ar distances un drošības pasākumu, kā arī attālinātas interneta līdzdalības iespējām notika Rīgas arhidiecēzes priesteru konference, kurā arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča vadībā vispirms tika izskatītas izstrādātās vadlīnijas pastorālajam darbam ar jauniešiem.

Tās prezentēja komunikācijas zinātņu doktorante Velta Skolmeistere, Radio Marija Latvija programmas direktors priesteris Pēteris Skudra un Rīgas Biznesa skolas asociētais profesors Klaudio Rivera. Vairāk kā gadu notikušas tikšanās ar kustībām un kopienām, lai risinātu jauniešiem aktuālus jautājumus. Kā galvenās problēmas norādīti sarežģījumi attiecībās, novājināta piederības sajūta, seksualitātes atklāšanas izaicinājumi, zināšanu integrēšana ar Baznīcas mācību, materiālā nedrošība, vilšanās Baznīcas dzīvē. Četras svarīgākās pastorālā darba ievirzes būtu likt jaunietim justies pamanītam, iesaistīt jaunieti kalpošanā ar konkrētiem uzdevumiem, piedāvāt jaunietim personīgu sarunu, skaidrot saprotamā veidā svētā Jāņa Pāvila II „miesas teoloģiju.” Šo virzienu ieviešanai katrā draudzē ar atbilstošu pārraudzību un koordināciju nepieciešams pilna laika darbinieks, kas izzinātu vietējās situācijas, savāktu komandu jauniešu piesaistīšanai un ieinteresēšanai. Jauniešiem regulāri jāsaņem piedāvājumi un atbalsts ar informāciju par aktivitātēm, īpaši šajā Covid-19 laikā, kad daudzi meklē dzīvē būtiskas atbildes un paši netiek galā, jo nav vairs agrākās pašpietiekamības.

Arhibīskaps norādīja, ka darbs ar jauniešiem jāizvērš līdzīgi kā tas bijis ar “Caritas Latvija” iniciatīvām. Tagad jau pastāv 17 karitatīvas grupas trūcīgo atbalstam. Arī jauniešus aizvien vairāk jāiesaista draudzē, uzrunājot tos un veidojot ar tiem kontaktus. Katrā draudzē veidojamas jauniešu grupiņas.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelāne Inese Lūse īsumā raksturoja slimnieku garīgās aprūpes iespējas. Draudzes locekļi aicināti savlaicīgi saņemt slimnieku sakramentu pirms plānotas operācijas. Slimnīcas Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas vadītāja Inga Krupnova dalījās savā pieredzē par Covid-19 epidēmijas iespaidu uz medicīnas darbiniekiem, par kuriem aicināja lūgties. Pašlaik pieaug saslimušo skaits, un priekšā grūti ziemas mēneši. Ārsti cenšas atbalstīt pašus slimniekus un viņu tuviniekus. Priesteris un draudze arī rosināti sniegt emocionālu atbalstu, īpaši vientuļajiem slimnieku un mirstošo radiniekiem. Lai arī Covid-19 var būt smaga, pacienta stāvoklis var pēkšņi pasliktināties, tomēr, nenoliedzot stāvokļa nopietnību, jādzīvo cerībā, ka kopīgiem spēkiem tiksim ar to galā.

Olga Anspoka no Rīgas Metropolijas kūrijas stāstīja par grāmatvedības uzskaiti draudzēs. Pienākumi neaprobežojas ar gada pārskatu. Reliģisko organizāciju likums izvirza juridiskas prasības un draudzēs jāīsteno Valsts ieņēmumu dienesta izstrādātos metodiskos materiālus, kā arī citus priekšrakstus un paraugus. Grāmatvedība nav pašmērķis, bet palīglīdzeklis draudzes saimnieciskās darbības regulēšanai un uzskatāmībai.

Nodokļu konsultante Jadviga Neilande izklāstīja nodokļu piemērošanas problēmjautājumus un to risinājumus. Tika izskatīti atlīdzības lēmuma, līgumu un rīkojuma aspekti, darba līgumi, uzņēmumu līgumi. Tāpat arī nodokļu prasības, atlīdzības lielums, atskaites un pārskati, brīvprātīgā darba līgumi, autoratlīdzības līgumi ar radošo profesiju pārstāvjiem.

Arhibīskaps un priesteri izmantoja iespēju, lai uzdotu jautājumus par neskaidrībām, kas saistītas ar nodokļiem, grāmatvedības uzskaiti, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā. Visi klātesošie pateicās par šīm prezentācijām un ieguldīto darbu.

Priesteris Pauls Kļaviņš

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti