Apaļajā jubilejā kardinālu sveic Valsts prezidents, bīskapi, kristīgo konfesiju pārstāvji

Sestdien, 14. novembrī, piedaloties bīskapiem, Valsts prezidentam Egilam Levitam, dažādu kristīgo konfesiju pārstāvjiem un ticīgajai tautai, Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā Jānis kardināls Pujats svinēja 90 gadu jubilejas pateicības Svēto Misi, kas tika translēta arī Latvijas Televīzijā.  

Sprediķa laikā kardināls atzina, ka ir gandarīts par saviem aizvadītajiem mūža gadiem, kā arī gandrīz 70 gadiem garīdznieka kalpojumā. Klātesošos viņš aicināja nezaudēt ticību Dievam, dzīvot pēc viņa baušļiem, lai pēc tam ikviens varētu sasniegt savu gala mērķi, nonākot Debesu valstībā.

Pēc dievkalpojuma kardināls saņēma daudz labu vārdu un vēlējumu apaļajā jubilejā. Vispirms viņu sveica E. Levits. Viņš atgādināja, ka kardināls bijis “kopā ar savu tautu smagajos okupācijas gados, kad Latvija nebija brīva un arī cilvēku ticības brīvība un baznīcas darbība tika būtiski ierobežota. Var apbrīnot Jūsu paaudzes garīdznieku ticības spēku un pārliecību, izvēloties savu kalpošanas ceļu apspiestības gados un spēju uzturēt cilvēkos ticību un kristīgās vērtības“. Tāpat prezidents pateicās par kardināla kalpošanu Latvijas neatkarības gados, pauda gandarījumu par ciešajām attiecībām starp valsti un Baznīcu

„Latvija lepojas, ka esat viens no diviem mūsu tautas garīdzniekiem, kuram Romas pāvests ir uzticējis kardināla titulu un atbildību,“ sacīja E. Levits un turpināja: „Jūsu paša stiprā ticība, dzīves gudrība, apbrīnojamās darbaspējas un cilvēciskā pieticība ir leģendāra ne tikai ticīgo saimē, bet visā Latvijas sabiedrībā. Jūs ar savu dzīvi un darbu varat kalpot par iedvesmojošu paraugu visiem, kuri meklē atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem tieši baznīcas mācībā.“

Prezidents kardinālam pasniedza Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu un Valsts prezidenta medaļu par mūža darbiem un kalpojumu mūža garumā mūsu cilvēkiem un Latvijai.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags sirsnīgi uzrunāja kardinālu kā savu mīļo tēvu Dievā un dzīves biedru, ar kuru viņam pirmā tikšanās notikusi pirms vairāk nekā 30 gadiem, kad J. Vanags vēl pat neesot bijis kristīts. Arhibīskaps sacīja, ka kardināls šajos gados ir bijis kā paraugs, priekšzīme, kā arī izteica pateicību par kopīgu kalpošanu vienam mērķim: „Latvija ir slavena ar savām ekumeniskajām attiecībām. Jūs esat bijis to viens no pamatlicējiem. Jūsu sirds par to dega, kad pasaulē tas vēl nebija tik populāri kā tagad.”

Pareizticīgās baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra sveicienu jubilejā kardinālam nolasīja Pareizticīgās baznīcas Jelgavas bīskaps Jānis. Apsveikumā kardinālam tika izteikta atzinība par viņa pūlēm, veicinot savstarpēju saticību un saliedētību starp dažādām Latvijā dzīvojošām tautām un ticībām. Dāvanā Jānis kardināls Pujats saņēma Ibērijas Dievmātes svētbildi.  

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns norādīja, ka viņu iedvesmojot kardināla ilgā kalpošana. Viņš sacīja, ka kardināla vienkāršība un pieejamība ir piemērs katram no mums. Visu baptistu vārdā K. Šterns J. Pujatam uzdāvināja grozu ar Latvijas labumiem, kurus sarūpējuši Latvijas zemnieki, dārznieki, laukstrādnieki. Viņš sacīja, ka tad, kad šie saimnieki dzirdējuši, pie kā minētā dāvana nonākšot, neesot vēlējušies par to saņemt samaksu. K. Šterns sacīja, ka dāvana ir kā simbols, ka kardināls ir kā vitamīni, barība un proteīni sabiedrībai.

Latvijas bīskapu vārdā pateicības vārdus kardinālam sacīja Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Viņš sacīja, ka kardināls ar savu dzīvi esot bagātinājis Latviju ar materiālo un nemateriālo mantojumu.  “Jūsu dzīve un priestera kalpošana ir nemateriālais mantojums, par kuru varbūt pēc pāris gadiem kāds semināra students varēs rakstīt doktora darbu vēsturē,” sacīja bīskaps. Kā materiālo mantojumu V. Stulpins minēja uzceltos dievnamus, Aglonas svētvietas izveidi.  “Personīgi varu pateikties par to, ka mazo 12 gadīgo puiku nomakšķerējāt, aizvedāt pie altāra un tagad jau mēs abi esam pie altāra kā bīskapi, un jūs kā kardināls,” kardinālam pateicās V. Stulpins.  

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs noslēgumā atgādināja par kardināla lielo devumu ne tikai Latvijas Baznīcai, bet arī ārpus tās, jo padomju laikā Rīgas Garīgajā seminārā mācījās daudzu padomju valstu semināristi. Tie bijuši aptuveni 40% no visiem audzēkņiem, turklāt vismaz astoņi no viņiem tagad kalpojot kā bīskapi.  “Jūs esat bijis mūsu tēvs, iesvētījāt mūs par garīdzniekiem, mani arī par bīskapu. Mēs esam jūsu mantojums un turpinām jūsu misiju,” sacīja Z. Stankevičs.

Dievkalpojumu var noskatīties šeit.

KABIA; foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti