Garīgajā seminārā iesvētīti jauni lektori un akolīti

Svētdien, 14. februārī, norisinājās īpaša svētdienas Svētā Mise Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra (LSAGS) telpās, kuras laikā Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, koncelebrējot LSAGS rektoram priesterim Marcinam Vozņakam, piešķīra gan lektora, gan akolīta svētības. Šīs svētības tika piešķirtas pieciem semināra studentiem, kas, sasnieguši zināmu briedumu, tika atzīti par piemērotiem lektora un akolīta kalpojuma veicējiem Baznīcas labā.

Svētajā Misē arhibīskaps vairākkārt izrādīja lielu prieku par semināristiem, kuri jau iesākuši sava aicinājuma izkopšanas ceļu, tos vēl vairāk pamudinādams uz ciešākām attiecībām ar Dievu. Sprediķī arhibīskaps iezīmēja ļoti būtiskus aspektus, kas ir ļoti svarīgi un pamatā arī raksturo gan lektora, gan akolīta kalpojumu. Lektora kalpojums ir ne vien Dieva Vārda publiska nolasīšana, bet arī iedziļināšanās un ieklausīšanās pašā Dieva Vārdā, lai, savā dzīvē to izdzīvojot, varētu saņemtajā dalīties ar citiem, savā veidā piedaloties arī Dieva Vārda sludināšanā. Savukārt akolīta kalpojums ietver kalpošanu pie altāra, izkopjot mīlestību pret Euharistiju, kā arī vajadzības gadījumā palīdzot dalīt Svēto Komūniju Dieva tautai. Protams, arhibīskaps uzsvēra, ka šis kalpojums var tikt uzticēts arī lajiem, tomēr semināristiem lektora un akolīta svētības vairāk kalpo par stiprinājumu un iedrošinājumu, esot ceļā uz priesterību.

Svētās Mises noslēgumā arhibīskaps pateicās par kopīgo lūgšanu un novēlēja Dieva svētību semināristiem viņu aicinājuma izkopšanā. Arī semināristi bija parūpējušies par pārsteigumu – sekoja dzimšanas dienas sveiciens arhibīskapam viņa 66. dzīves jubilejas priekšvakarā.

Svētību lektora kalpojumam saņēma 3. kursa students Jānis Lemps no Rēzeknes-Aglonas diecēzes un 4. kursa students Armands Smiltiņš no Jelgavas diecēzes. Svētību akolīta kalpojumam saņēma trīs ceturtā kursa studenti: Heinrihs Cinkmanis un Raimonds Kuzņevcovs no Jelgavas diecēzes, kā arī Henriks Rektiņš no Rīgas arhidiecēzes. 

LSAGS semināristi

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti