Izdzīvosim Lielo Gavēni kopā

Šodien, 17.feburārī, Pelnu trešdienā, uzsākam Lielā Gavēņa laiku, un 40 dienas gatavosim savas sirdis Kristus augšāmcelšanās svētkiem.

Katoļu Baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) un Radio Marija Latvija (RML) tradicionāli šai laikā piedāvā Gavēņa kalendāru, lai ar tā palīdzību Lielajā gavēnī katram, kurš to vēlas, būtu iespēja apstāties, padomāt, palūgties, meditēt un iekšēji noskaņoties Augšāmcelšanās svētku priekam.

Šoreiz Gavēna kalendārs tiek veidots, izmantojot pāvesta Franciska pērna gada decembrī izdotās apustuliskās vēstules „Patris Corde“ jeb „Ar tēva sirdi“ fragmentus. Vēstule tika izdota, pasludinot šo gadu par svētajam Jāzepam veltītu jubilejas gadu. Un kalendāra veidotāju mērķis ir pievērst uzmanību svētajam Jāzepam un viņam veltītajam gadam, tādā veidā palīdzot cilvēkiem dzīvot vienā ritmā ar Baznīcu. Kā norāda radio programmas direktors priesteris Pēteris Skudra – ja cilvēki neizlasīs visu vēstuli, tad kalendāra ietvaros būs iespēja iepazīst vismaz tās citātus, kuros, pēc viņa sacītā, ir ietvertas „daudzas labas domas“.

Katrai dienai izvēlēto citātu no apsutuliskās vēstules „Patris Corde“ papildinās arī katrai Lielā gavēņa dienai veltīta meditācija, kuru būs ierunājuši Latvijas garīdznieki, balstoties konkrētās dienas Evaņģēlija fragmentā. Lai dāvātu iespēju izdarīt kādu labu darbu, kalendārā būs ietverti arī daži nodibinājuma „Caritas Latvija“ projekti. Tāpat „Caritas“ projektus varēs atbalstīt, apmeklējot ziedot.katolis.lv platformu.

Gavēņa kalendārs būs pieejams KABIA un RML mājaslapās un sociālo tīklu kontos. Tiem, kas vēlas Gavēņa kalendāra tekstus un meditācijas katru dienu saņemt savā e-pastā, lūgums pieteikties šeit.

KABIA  

17. februāris – Pelnu trešdiena

Ikviens var atrast sv. Jāzepā, vīrā, kurš iet garām nepamanīts, ikdienas klātbūtnes cilvēkā, diskrētu un apslēptu, aizbildni, palīgu un pavadoni grūtos brīžos.

Gavēņa laiks ir atgriešanās laiks. To var salīdzināt ar atgriešanos mājās. Šis tēls mums var palīdzēt labāk saprast gavēņa laika nozīmi. Tas ir laiks, lai atrastu ceļu uz mājām, kas ir Dievs. Meklēt Jēzu. Mēs varam uzdot jautājumu: Jēzu, kur Tu mājo? un Viņš mums abild: nāc un redzi. Meklēsim Jēzu un praktizēsim visus trīs atgriešanās un atjaunotnes darbus: atturību, lūgšanu un žēlsirdības darbus. Gavēņa laikā labs palīgs mums var būt sv. Jāzeps, kurš darbojas neuzkrītoši, bet izlēmīgi.

Jautājumi pārdomām:

  • Kur mājo Jēzus manā dzīvē? Vai es Viņu meklēju ikdienā?

Spied ŠEIT, lai klausītos garīgās pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis priesteris Andris Marija Jerumanis.

18. februāris

Šodien dzirdam Kristus aicinājumu sekot Viņam, ņemot savu krustu. Savu, nevis kāda cita krustu. Katram no mums ir savs krusts, ko nest. Jēzus vēlas, lai mēs nepaliekam ar savu krustu vieni. Viņš zina, ka mums ir nepieciešams atbalsts. Kristus krusts mūs nesalauž, tas palīdz. Skatoties uz savas dzīves Krustu, mēs varam panest savas dzīves grūtības kopā ar Kristu.

Jautājumi pārdomām:

  • Kas šobrīd ir manas dzīves krusts?

Spied ŠEIT, lai klausītos garīgās pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis priesteris Marcins Vozņaks.

19. februāris

Jēzus bieži saskaras ar pārmetumiem. Pārmetumus izsaka cilvēki, kuri sevi uzskata par pārākiem un pareizākiem par citiem. Vai nav tā, ka arī mēs nosodām un jūtamies pārāki par tiem, kuri nerīkojas tā kā mēs? Ja mana rīcība liek nosodīt citus, tad man trūkst mīlestības. Jēzus saviem mācekļiem norāda, ka svarīgāka par savu spēku parādīšanu ir žēlsirdība un rūpes par otru. Gavēnis nav tikai sevis mērdēšana. Gavēnis ir patiesības atklāšana un raudzīšanās uz Jēzu. Gavēnis palīdz ieraudzīt realitāti identificēties ar nabagiem, kuri vienmēr ir spiesti gavēt, kā arī atteikties no pārākuma sajūtas un nicinājuma pret citiem.

Jautājumi pārdomām:

  • Kas man liek justies pārākam par citiem? Ko es nosodu citos?

Spied ŠEIT, lai klausītos garīgās pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis priesteris Toms Priedoliņš.

20. februāris

Kristus pienākot pie Levi saka: seko man. Levi uzreiz paklausa. Savādi, ka Levi neko nezinot, uzreiz paklausa. Šī piekrišana rāda, ka Levi, kurš bija izslēgts no tautas un Dieva pielūgšanas, slāpa pēc Dieva un ilgojās Viņu sastapt. Izslāpusi dvēsele pēc Dieva pazīst Kristu un seko VIņam, atstājot visu, kas traucē. Gavēnis ir laiks, kad sekot Kristum uz augšāmcelšanos, kļūt par Jēzus tuvāko, būt kopā ar Viņu. Laiku kopā ar Dievu ikdienas plānotājā jāieraksta tāpat kā darbus: laiks Misei, adorācijai, lugšanai. Bez Dieva viss pārējais kļūst nevērtīgs un tukšs.

Jautājumi pārdomām:

  • Kas man traucē ilgoties pēc Dieva? Kā Jēzus mani aicina sekot Viņam? Cik daudz laika ikdienas plānos atvēlu lūgšanai? Kurā dienas brīdī varu pievienot vēl kādu sastapšanos ar Kristu?

Spied ŠEIT, lai klausītos garīgās pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga.

21. februāris

Sv. Marka aprasts par Jēzus gavēni ir ārkārtīgi lakonisks. Sv. Marks vēlas, lai pievēršam uzmanību būtiskajam. Jēzus atrodas tuksnesī, kas pats par sevi jau ir spēcīga zīme skarbiem apstākļiem. Jēzus apstākļus apgrūtina arī kārdinājumi. Tomēr Jēzus nav viens, jo Viņam kalpo eņģeļi. Pats svarīgākais – Jēzus atrašānās tuksnesī ir daļa no pestīšanas plāna. Jēzus gavēnis nav tikai viņa privāta iniciatīva. Šajā notikumā varam redzēt piemēru, kam sekot. Tuksnesis ir vieta, kur piedzīvojam labā un ļaunā sadursmi. Ērtībās ir grūti atklāt patiesību par sevi, bet tuksneša grūtībās varam atklāt, kas esam patiesībā. Galvenais, savas dzīves tuksnešos esam aicināti atcerēties, ka mēs neesam vieni, Dievs liek saviem eņģeļiem kalpot mums.

Jautājumi pārdomām:

  • Kas ir mans šī brīža tuksnesis? Ko esmu uzzinājis par sevi pēdējās grūtībās, kuras esmu piedzīvojis?

Spied ŠEIT, lai klausītos garīgās pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis tēvs Dmitrijs Artjomovs.

22. februāris

Gavēni varam uzlūkot kā rekolekcijas, kurās piedalāmies kopā ar visu Svēto Dieva Baznīcu. Šodien kopā ar apustuļiem varam pārdomāt jautājumu: kas mums ir Jēzus? Šīs dienas Evaņģēlija fragmentā Pēteris atzīst, ka Jēzus ir Mesija. Šajā epizodē evaņģēlists norāda, ka Pēteris ir Sīmanis. Par spīti savam cilvēciskumam un vājumam, Pēteris spēj paust visas Baznīcas ticību. Tas iedrošina. Tas apliecina, ka neraugoties uz mūsu trauslumu, Dievs dod mums spēku, nepieciešamās žēlastības. Mūsu pienākums ir atsaukties šīm žēlastībām. gavēnis ir laiks atteikties no savu spēju ilūzijām un spēt atpazīt patieso spēka avotu – Dieva žēlastību.

Jautājumi pārdomām:

  • Kas man ir Jēzus? Kā es varu sadarboties ar Dieva spēku un žēlastībām?

Spied ŠEIT, lai klausītos garīgās pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis priesteris Edgars Cakuls.

23. februāris

Reizēm mēs tik daudz vēlamies pateikt Dievam un nereti mēs domājam, ka Dievs mums neatbild. Kā tas var būt, ka Dievu var neapmierināt mūsu lūgšana? Varbūt tā, ka mēs savā lūgšanā runāja vieni paši, bet neieklausamies, kas Dievam sakāms mums. Labākais lūgšanas paraugs ir Tēvreize. Tā ir īsa, sena lūgšana, bet tā izsaka visu, kas nepieciešams. Ir vērts lēnām šo lūgšanu skaitot, pārdomāt katru lūgumu un paraudzīties kā tas atspoguļojas mūsu dzīvē. Vēl viens efektīvas lūgšanas kritērijs ir piedošana. Lūdz Dievam žēlastību lūgties, nevis pļāpāt.

Jautājumi pārdomām:

  • Kā es lūdzos Tēvreizi? Vai esmu kādreiz mēģinājis pārdomāt šīs lūgšanas vārdus? Kuriem cilvēkiem man ir grūti piedot?

Spied ŠEIT, lai klausītos garīgās pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis mācītājs Edgars Mažis.

24. februāris

Šodien Kristus saka, ka tiem, kas prasa zīmi, ai ieticētu Kristum, tiks dota pravieša Jonas zīme. Pravieša Jonas grāmata ir bagāta ar dažādiem tēliem, pirmkārt, tā ir aicinājums uz atgriešanos. Pirmatnējā Baznīca pravieša Jonasa pavadīto laiku zivs vēderā salīdzina ar Kristus uzvaru pār nāvi un augšāmcelšanos. Jonasa zīme ir aicinājums uz atgriešanos, uz ticību Dievam un vēlēšanos dzīvi mainīt ar Dieva žēlastības speku. Jonasa zīme ir arī augšāmcelšanās simbols, ieiešana priekā un dzīvībā. Dieva aicinājums uz atgriešanos nav draudi, bet gan maigas mīlestības aicinājums.

Jautājumi pārdomām:

  • Kas mani mudina uz atgriešanos? Kādus atgriešanās augļus es varētu nest šajā gavēnī?

Spied ŠEIT, lai klausītos garīgās pārdomas audioformātā, ko šai dienai sagatavojis priesteris Rodions Doļa.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti