Ieteikumi Svētā Jāzepa gada svinēšanai Rīgas arhidiecēzē

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs ir sagatavojis ieteikumus pāvesta Franciska izsludinātā Svētā Jāzepa – Vispārējās Baznīcas aizbildņa – gada svinēšanai Rīgas arhidiecēzes draudzēs. Jubilejas gads sākās aizvadītā gada 8. decembrī un turpināsies līdz šī gada 8. decembrim.

Ticīgajiem tiek piedāvāts:
• ik trešdienu (kas tradicionāli veltīta svētajam Jāzepam) pēc Svētās Mises vai mājās lūgties svētā Jāzepa litāniju šādos vai citos katram īpaši aktuālos nodomos:
– par garīgo atmodu draudzē un Latvijā;
– par aicinājumiem uz sakramentālā laulībā balstītu ģimeni – mīlestības kopienu -, kurā dzimst un aug bērni;
– par aizsardzību pret Covid-19 slimību un tās izraisītajām sekām veselības, darba, sociālajā un garīgajā jomā ;
– par aicinājumiem uz priesterību, konsekrēto dzīvi un laju kalpojumiem Baznīcā;
• noteikt vienu dienu mēnesī (piemēram, katra mēneša 19. datumā), kad tiks svinēta votīvmise svētā Jāzepa godam (nodomā par ģimenēm, tēviem, slimajiem, mirstošajiem, vajātajiem un smagi strādājošiem cilvēkiem);
• 2021. gada martā ik dienu pirms vai pēc katras Svētās Mises lūgties kādu lūgšanu svētajam Jāzepam (piemēram, Pie Tevis, svētais Jāzep… vai svētā Jāzepa litāniju);
• novietot svētā Jāzepa statuju vai svētbildi īpašā vietā;
• homīlijās vairāk pievērsties svētajam Jāzepam (par pamatu ņemot pāvesta mācību, piemēram, Redemptoris Custos un Patris Corde), jo īpaši, viņam veltītajās dienās;
• izplatīt draudžu mājaslapās un citos tiešsaistes kanālos konferences, rakstus un liecības par svēto Jāzepu;
• informēt un aicināt ticīgos par iespēju iegūt pilnas atlaidas, ko pāvests ir izsludinājis šim gadam.

Dekrētā, ko Apustuliskais Penitenciārijs izdeva sakarā ar svētā Jāzepa gada izsludināšanu, norādīts: “Pilnas atlaidas tiek piešķirtas saskaņā ar parastajiem nosacījumiem (sakramentālā grēksūdze, euharistiskā Komūnija un lūgšanas Svētā tēva nodomos) ticīgajiem, kuri ar no jebkāda grēka atraisītu dvēseli, piedalīsies Svētā Jāzepa gadā, Apustuliskā Penitenciārija norādītajos gadījumos un kārtībā.”

Dekrētā uzskaitīti šie gadījumi:
“Svētais Jāzeps, autentisks ticības cilvēks, aicina mūs no jauna atklāt savas filiālās attiecības ar Tēvu, atjaunot savu uzticību lūgšanai, noskaņoties, lai klausītos un ar dziļu izpratni atbilstu Dieva gribai. Pilnas atlaidas tiek piešķirta tiem, kuri vismaz 30 minūtes pārdomās Kunga lūgšanu vai piedalīsies vismaz vienas dienas garīgajos vingrinājumos, kas ietver meditāciju par svēto Jāzepu;

Evaņģēlijs svētajam Jāzepam piedēvē apzīmējumu “taisnīgs vīrs” (sal. Mt 1:19): viņš, zem sirds un dvēseles apslēptā noslēpuma sargs”, Dieva noslēpuma glabātājs un tāpēc ideāls iekšējās dzīves aizbildnis, mudina mūs no jauna atklāt klusuma, apdomības un godprātības vērtību, veicot savus pienākumus. Svētā Jāzepa izcilā veidā praktizētais taisnīguma tikums ir pilnīga dievišķā likuma, kas ir žēlsirdības likums, ievērošana, “jo pati Dieva žēlsirdība īsteno patiesu taisnīgumu”. Tāpēc arī tie, kas pēc svētā Jāzepa parauga izpildīs fizisku vai garīgu žēlsirdības darbu, varēs arī sasniegt pilnu atlaidu dāvanu;

Svētā Jāzepa aicinājuma primārais aspekts bija būt par Nācaretes Svētās ģimenes aizbildni, Vissvētākās Jaunavas Marijas dzīvesbiedru un Jēzus likumīgo tēvu. Lai visas kristīgās ģimenes varētu iedvesmoties atjaunot to pašu tuvās kopības, mīlestības un lūgšanu atmosfēru, kuru dzīvoja Svētā ģimene, pilnas atlaidas tiek piešķirtas par Svētā Rožukroņa skaitīšanu ģimenēs un saderināto vidū;

Dieva kalps Pijs XII 1955. gada 1. maijā iedibināja Svētā Jāzepa Strādnieku aizbildņa svētkus, “ar nolūku visiem atzīt darba cieņu un, lai tie iedvesmo sabiedrisko dzīvi un likumus, pamatojoties uz taisnīgu tiesību un pienākumu sadali”. (Pijs XII, Uzruna Svētā Jāzepa strādnieku aizbildņa dienā, 1. maijs, 1955, in Viņa Svētības Pija XII uzrunas un radiovēstījumi, XVII, 71-76) Tāpēc Pilnas Atlaidas var iegūt tie, kas katru dienu uzticēs savu dzīvi Svētā Jāzepa aizsardzībai, un visi ticīgie, kas ar lūgšanu piesauks Nācaretes Strādnieka aizbildniecību, lai tie, kas meklē darbu, varētu atrast nodarbošanos un visu cilvēku darbs tiktu cienīts;

Svētās ģimenes bēgšana uz Ēģipti “mums parāda, ka Dievs ir tur, kur cilvēkam draud briesmas, kur cilvēks cieš, kur viņš bēg, kur piedzīvo atraidījumu un pamestību” (Francisks, Angelus, 29. decembris, 2013.). Pilnas atlaidas tiek piešķirtas ticīgajiem, kuri lūgsies litānijas svētajam Jāzepam (latīņu tradīcijā) vai akatistu svētajam Jāzepam, pilnībā vai vismaz daļu no tā (Bizantijas tradīcijā), vai kādu citu lūgšanu svētajam Jāzepam, kas atbilst citām liturģiskajām tradīcijām, par iekšēji un ārēji vajāto Baznīcu un par atvieglojumu visiem kristiešiem, kuri cieš jebkāda veida vajāšanas.”

“Lai vēlreiz apstiprinātu svētā Jāzepa aizbildnību pār Baznīcas universalitāti, papildus iepriekšminētajiem gadījumiem Apustuliskais Penitenciārijs piešķir pilnas atlaidas ticīgajiem, kuri lūgsies jebkuru likumīgi apstiprinātu lūgšanu vai veiks dievbijības aktu Svētā Jāzepa godam, piemēram, “Pie Tevis, svētais Jāzep”, it īpaši tādos gadījumos kā 19. martā un 1. maijā, Svētās Ģimenes – Jēzus, Marijas un Jāzepa – svētkos, svētā Jāzepa svētdienā (pēc bizantiešu tradīcijas), katra mēneša 19. datumā un katru trešdienu, kas saskaņā ar latīņu tradīciju ir veltīta šī svētā piemiņai.

Pašreizējā veselības ārkārtas situācijā pilnu atlaidu dāvana īpaši attiecas uz gados vecākiem cilvēkiem, slimiem, cietošajiem un visiem tiem, kuri pamatotu iemeslu dēļ nespēj atstāt māju un kuri ir ar dvēseli atraisījušies no jebkāda grēka un kuri ar nolūku pēc iespējas ātrāk izpildīt trīs ierastos nosacījumus, savās mājās vai visur, kur šķēršļi tos aiztur, veiks kādu dievbijības aktu, godinot svēto Jāzepu, Slimnieku mierinājumu un Laimīgas nāves aizbildni, ar ticību upurējot Dievam savas ciešanas un dzīves grūtības,” norādīts dekrētā.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti