Priesteris Jalinskis: Ticības dzīve kā visintīmākā pieredze starp cilvēku un Dievu

Katoļu baznīcas informācijas aģentūras (KABIA) projekta “Tiecības” devītā video viesis ir Rīgas metropolijas tiesas vadītājs priesteris Juris Jalinskis. Viņš stāsta par to, cik intīma un noslēpumaina pieredze cilvēkam ir attiecības ar Dievu.

Priesteris uzsver, ka Dievs katru cilvēku esot radījis ļoti personīgi, mīlot katru cilvēku ar personīgu mīlestību. Viņaprāt, katrs cilvēks apzinoties savu oriģinalitāti un neatkārtojamību, tāpēc arī jūt, ka attiecībām ar Dievu jābūt ļoti personīgām. Tāpat J. Jalinskis atsaucas uz Svētajiem Rakstiem, skaidrojot, ka, pēc apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem rakstītā, ticība dzimstot, kad cilvēks klausās.

Turpinājumā priesteris atzīst, ka pats piederot tai cilvēku kategorijai, kurai patīkot vismaz dažus noslēpumus paturēt dziļi sirdī tikai sev. Viņš uzskata, ka tā darot daudzi cilvēki, un līdz ar to mūsos esot šie īpašie noslēpumi, par kuriem zinām vienīgi mēs un Dievs. Uz retorisko jautājumu, kāpēc tā, J. Jalinskis atbild, ka, saskaņā ar saviem novērojumiem, nespējot līdz galam izprast otru cilvēku, kad tas stāsta par paša dziļo piedzīvojumu attiecībās ar Dievu. Tajos brīžos esot skaidrs – tā bijuši tikai konkrētā cilvēka un Dieva pieredze, kas bija domāta tikai viņiem.

Priesteris Juris Jalinskis šai sakarā arī pastāsta, ka viņam ļoti tuvs esot Jāņa evaņģēlija fragments, kurā Jēzus sarunājas ar Nātanaēlu. Kad Nātanaēls tiek atvests pie Jēzus, Kungs saka: “Lūk, patiess izraēlietis!” Kad Nātanaēls izbrīnīts vaicā, kā Jēzus viņu pazīstot, Jēzus atbild: “Es tevi pazinu jau tad, kad tu atradies pie vīģes koka.” Un lasītājam papildu informācija netiekot dota, līdz ar to mēs neviens īsti nezinām, kas zem tā vīģes koka ar Nātanaēlu noticis.

Tas arī esot tas ļoti personīgais noslēpums, kas eksistējot šajās konkrētajās attiecībās starp Dievu un cilvēku. J. Jalinskis uzskata, ja jau Svētie Raksti mums tālāk neko nepaskaidrojot, tad mums katram esot jānovērtē un kā liels dārgums jāglabā šīs ticības dzīves nianses, par kurām zinām tikai mēs paši un Dievs.

Atgādinām, ka sociālo mediju informatīvā kampaņa “Tiecības” ir 12 dokumentālo video sērija, kas veidota, lai aktualizētu sabiedrībā tēmu par ticības un garīguma nozīmi cilvēka dzīvē un rosinātu atklātu diskusiju par Dieva jeb Augstākā spēka klātesamību un Viņa ietekmi uz cilvēka ikdienas gaitām. Video sēriju veido sešu sabiedrībā atpazīstamu personu un sešu Latvijas Romas katoļu Baznīcai piederošu personu liecības par ticības nozīmi viņu ikdienā un tās ietekmi uz viņu personību.

Palīdzi mums veicināt Latvijas garīgo atdzimšanu un atbalsti projekta īstenošanu Ziedot.katolis.lv!

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Ticība kā dzīves telpa

Turpinām lasītājus iepazīstināt ar gadagrāmatas “Katoļu Kalendārs 2021” rakstiem. Šoreiz piedāvājam Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas faktultātes vadošā pētnieka

Lasīt vairāk »