Atskats uz vebināru katehētiem un skolotājiem „Garīgais impulss 9”

Marta nogalē katehēti un kristīgās mācības skolotāji pulcējās uz izglītojošu vebināru “Pusaudžu morālās kompetences veicināšana katehēzē Baznīcā un skolā”. Šis ir laiks, kad visiem mums jāpieņem kaut kas vēl nebijis, tāpēc arī seminārs Garīgais Impulss pirmo reizi notika tiešsaistē vebināra formātā.

Lai arī tas bija pirmais seminārs tiešsaistē, dalībnieku vērtējums bija gandrīz vienprātīgs – izcili. Izcili bija gan lektori, kas bija ļoti nopietni gatavojušies un aktualizēja pusaudžu jautājumu savas tēmas ietvaros, gan arī dalībnieki, kuros bija jaušamas patiesas rūpes par mūsu jauno paaudzi un tās vietu Baznīcā.

Dalībniekus spēcīgi uzrunāja pr. Dr. theol. Andra Ševela Vecās Derības Tobija grāmatas skaidrojums saistībā ar dzīves realitātēm vecāku un bērnu attiecību kontekstā. Dr. paed. Manuels Fernandezs dalījās ar vērtīgu informāciju par tikumiskās audzināšanas jautājumu risināšanu izglītības politikā, īpaši uzsverot pilsoniskās aktivitātes lomu un nozīmību šo jautājumu ietekmēšanā. Dr. theol. Tēvs Sergejs un Mg. paed. Lolita Ērgle akcentēja pēctecīgas katehēzes dzīves garumā nepieciešamību, īpaši izceļot audzināšanas ticībā praktisko aspektu – rekolekcijas, kopīgi veidotus pasākumus, pārgājienus, karitatīvo darbu, tradīciju izkopšanu un svētku svinēšanu. Savukārt Svētiņu ģimene no Dimzēniem dalījās ar labās prakses piemēru, kad bērni, pusaudži un jaunieši jēgpilni pavada laiku Dimzēnu saimniecībā kopīgi strādājot, atpūšoties un svinot svētkus. Tā ir svētīga pieredze, kas līdzinās svētceļojumu pieredzei un stiprina ticību. Rīgas arhidiecēzes jauniešu darba koordinatore Bc.art. Anda Aleksandrova iedvesmoja ar vitalitāti un pārliecināto vīziju jauniešu darbā.

Visas uzrunas izveidoja kopainu, kuras galvenā atziņa ir ciešas sadarbības nepieciešamība starp ģimeni, Baznīcu un valsti. Arī vebināra dalībnieki dalījās gan ar savām bažām, gan labo pieredzi darbā ar jauno paaudzi. Dalībnieki augsti novērtēja lektoru profesionalitāti un aizrautību, sakot: „Viss dzirdētais bija vērtīgs un ierosinošs”.

Izskaņā vebināra dalībnieki un organizētāji vienojās kopīgā pārliecībā un vēlējumā turpināt šo tiešsaistes pieredzi, kas dod iespēju tikties biežāk, lai gūtu un dotu zināšanas, pieredzi un impulsu mūsu kopīgajam kalpojumam Baznīcā.

Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) vārdā izsaku pateicību lieliskajiem lektoriem un dedzīgajiem semināra dalībniekiem par dalīšanos zināšanās un pieredzē.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Vācijas labdarības organizācija “Bonifatiuswerk”. 

Lolita Ērgle, RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti