Diakona svētības saņēmis Raimonds Kuzņecovs

Šodien Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē diakona svētības saņēma Latvijas Staprdiecēžu augstākā garīgā semināra audzēknis Raimonds Kuzņecovs no Tukuma draudzes. Dievkalpojumā piedalījās semināra vadība, R. Kuzņecova tuvinieki, vairāki priesteri un ticīgie. Dievkalpojuma sākumā Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis sacīja, ka viņam esot liels prieks svētīt diakonu Latvijai un savai diecēzei.

Homīlijas laikā bīskaps sirsnīgi uzrunāja R. Kuzņecovu, skaidrojot diakona pienākumus, kā arī vēlot svētību šajā ceļā. E. Pavlovskis norādīja, ka diakons ir palīgs bīskapiem, priesteriem. Viņš ir Vārda kalps un altāra kalps. Viņš uzsvēra, ka pāri visam tas ir mīlestības kalpojums, kurš ir jāveic nevis ar kurnēšanu un piespiešanos, bet gan ar prieku. “Un tevi pazīstam kā priecīgu kalpotāju. Ceram, ka arī kā diakons būsi priecīgs Vārda, mīlestības un altāra kalps,” sacīja E. Pavlovskis, atgādinot, ka “esi aicināts kalpot, nevis būt apkalpotam”.

Bīskaps aicināja R. Kuzņecovu atcerēties, ka viņa ideāls, pēc kā tiekties, ir pats Kristus, novēlēja saglabāt ticību, nekritizēt savus priekšniekus – bīskapus, priesterus, pāvestu -, jo kritizēt esot viegli, bet pašiem šo pienākumu pildīšanā esot nepieciešams spēcīgs aksētiskais gars. Bīskaps tāpat novēlēja, lai R. Kuzņecova sirdī un darbos ir Dieva Vārds, jo “cilvēki pamanīs, vai tas ir tavā sirdī vai tikai tev tā jādara”. Un, ja diakona sludinātie vārdi nenāks no sirds, cilvēki “neklausīsies tevī, un mēs esam atbildīgi, kā šo Vārdu sludinām”.

“Necenties mākslīgi būt oriģināls. Tu tāds jau esi. Otra tāda nav pasaulē,” R. Kuzņecovam sacīja bīskaps, aicinot piepildīt to, ko Dievs jau viņā ir ielicis, jo Dievs vienmēr dod labu. Tāpat bīskaps aicināja neapstāties izaugsmē, atvērt sirdi pamācībām, kas noderēšot nākotnē, pāri visam nezaudēt lūgšanas garu. “No šodienas tev ir pienākums lūgties par Dieva tautu, sevi, Baznīcu, jo drīz solīsi, ka pildīsi šo pienākumu. Lūdzies no sirds un nevis tik daudz, cik vajag. (…) Lūdzies par tiem, kurus uzrunāsi,” novēlēja E. Pavlovskis.

R. Kuzņecovs ir dzimis 1974. gadā, Garīgajā seminārā iestājās 2017. gadā.

Sveicam diakonu un vēlam Dieva svētību turpmākajā kalpošanā un ceļā uz priesterību!

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti