Bīskapu konference aicina kapusvētku laikā ievērot distanci un lietot mutes un deguna aizsegu

Latvijas Bīskapu konference ziņo, ka Ministru kabinets 2021. gada 1. jūnijā pieņēma grozījumus, nosakot epidemioloģiskās drošība prasības dievkalpojumu norises vietās mirušo piemiņas dienās (kapusvētkos). Lai gan dievkalpojumi kapusvētku laikā notiek ārpus telpām, maksimālas drošības nodrošināšanai kapsētā un tai piegulošajā teritorijā pasākuma dalībniekiem ir jāievēro vismaz divu metru distance un jālieto mutes un deguna aizsegi. 

Bīskapu konference paziņojumā norāda, ka distanci var neievērot savā starpā personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā; vecāki ar saviem nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā; personas, kuras distancēšanās prasības nevar ievērot dienesta pienākumu dēļ. Tāpat, atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem, ap ģimenes vai dzimtas kapavietām var pulcēties ne vairāk kā desmit personas no divām mājsaimniecībām, ievērojot distanci no pārējām personām.

Lai nodrošinātu mirušo piemiņas dienām veltīto dievkalpojumu apmeklētāju informēšanu par epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumiem, kas ir jāievēro dievkalpojuma norises vietā, draudzei sadarbībā ar kapsētas apsaimniekotāju visiem apmeklētājiem redzamā vietā jānovieto informācija par epidemioloģiskās drošības un piesardzības prasībām, t. sk. distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu. Lai izvairītos no drūzmēšanās, draudzei, kas organizē mirušo piemiņas dienas dievkalpojumu, sadarbībā ar kapsētas apsaimniekotāju ir jānodrošina cilvēku plūsmas organizēšana un kontrole dievkalpojuma norises vietā.

Garīdzniekam un kalpojošajam personālam, kas ir iesaistīts dievkalpojuma noturēšanā, bet to nevada, mutes un deguna aizsegu lietošana ir obligāta visu dievkalpojuma laiku, savukārt garīdznieks, vadot dievkalpojumu savu amata pienākumu ietvaros, mutes un deguna aizsegu var nelietot.

Draudzei ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai.

Latvijas Bīskapu konference

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti